THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Cropico DO6
 
Cropico DO6 Měření elektrických veličin : Cropico DO6
Výrobce:
logo_cropico5

Cropico DO6

Krátký popis

Univerzální digitální ohmmetr s teplotní kompenzací

  • Rozsah měření od 2 mΩ do 200 kΩ
  • 9 rozsahů
  • Rozlišení 100 nΩ na rozsahu 2 mΩ
  • Nastavení rozsahu 2 tlačítky (nahoru/dolů)
  • Omezení napětí suchého obvodu 18 mV
  • Teplotní kompenzace pro měď a mosaz
  • Nastavení horní a dolní meze
  • Sběrnice RS232

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Univerzální ohmmetr Cropico DO6 pokrývá rozsah měření od 1 mikroohmu do 200 kiloohmů a jako standard nabízí i další výhodné funkce jako je volba automatického nebo ručního přepínání rozsahů, teplotní kompenzace pro měď a mosaz, reference měření k mědi při 20 °C, možnost omezení napětí pro ty, kteří potřebují měřit odpor spínacích kontaktů podle mezinárodních standardů. Prostřednictvím interface je možné nastavit horní a dolní meze (Hi / Lo limits) beznapěťových kontaktů přístupných na zadním panelu. Pro ty, kdo chtějí měřit induktivní obvody, např. vinutí motorů apod., je možné iniciovat speciální ochranný obvod a tím vyloučit případné problémy s indukovaným vysokým napětím.

 Technické údaje

Měření 4 svorky Kelvin/Thompson eliminující chyby odporu měřicích vodičů
Displej 4 ½ místný, 15 mm vysoký 7 segmentový LED s indikací polarity a přetížení a
2 místný 16 segmentový LED pro zobrazení jednotek
Rozsahy 9 rozsahů s ručním přepínáním tlačítky nahoru/dolů nebo automatické s funkcí automatického přepínání rozsahů
Auto Zero Dovoluje automatické vynulování zesilovačů a externích obvodů
Teplotní kompenzace Měření kompenzované k 20 °C těchto kovů:
měď Cu = 3,93 %K (3930 ppm/K)
mosaz Ms 63 = 1,50 %K (1500 ppm/K)
mosaz (tombak) Ms 80 = 1,60 %K (1600 ppm/K)
Teplota okolí je snímaná čidlem Pt100
Výstup relé Pro přednastavené mezní hodnoty „příliš nízká“, „správná“, „příliš vysoká“.
Zatížení kontaktů = 30 W max., 48 V, 1 A
Suchý obvod* Podle DIN 41640 část 4 a IEC–132-1 (později nahrazená IEC 512, zavedená v ČSN EN 60512) je napětí naprázdno omezeno na 18 mV
Interface RS232 s 25 pinovým konektorem D-Bus pro příjem/vysílání (talk/listen)
Svorky 4 mm jednopólové bezpečnostní svorky (zdířky)
Pracovní teplota 0 °C až 50 °C s relativní vlhkostí max. 90%, nekondenzující
Skladovací teplota -20 °C až +50 °C
Napájení 230 V +6%/-10%, 45 až 65 Hz,
příkon přibližně 30 VA
Bezpečnost IEC 1010 třída ochrany 1
Rozměry 255 x 90 x 263 mm (šířka, hloubka, výška)
Hmotnost Přibližně 5 kg

*Poznámka: suchý obvod (dry circuit) je obvod, jehož maximální napětí a proud jsou tak nízké, že mezi kontakty nevzniká žádný obloukový výboj nebo jiskření. Při těchto podmínkách se částečky prachu usazené na kontaktech nespálí a tak na nich zůstává tenká izolační vrstvička. Měření odporu kontaktů s použitím určitého vyššího napětí může způsobit proražení této tenké vrstvičky a měření tak nebude správné. Pro proražení tenké vrstvičky prachu ulpělých nečistot stačí napětí typicky od 30 mV do 100 mV a proto se testování odporu kontaktů obvykle provádí v podmínkách suchého obvodu (dry circuit), které jsou obecně definované jako napětí naprázdno nižší než 20 mV a zdroj proudu nižšího než 100 mA. Odpor kontaktů je obvykle v rozsahu od mikroohmů do několika miliohmů.

Rozsahy měření odporu

Rozsah
Ω, kΩ
Citlivost
Typický proud
µA, mA, A
Přesnost při 20°C ±5 °C
po dobu 1 roku
Teplotní koeficient
°C
200.00 kΩ 10 Ω 10 µA ±(0.05% FS) < 50 ppm
20.000 kΩ 1 Ω 100 µA ±(0.05% FS) < 50 ppm
2.0000 kΩ 100 mΩ 1 mA ±(0.05% FS) < 50 ppm
200.00 Ω 10 mΩ 1 mA ±(0.05% FS) < 50 ppm
20.000 Ω 1 mΩ 10 mA ±(0.05% FS) < 50 ppm
2.0000 Ω 100 µΩ 10 mA ±(0.05% FS) < 50 ppm
200.00 mΩ 10 µΩ 100 mA ±(0.05% FS) < 50 ppm
20.000 mΩ 1 µΩ 1 A ±(0.05% FS) < 50 ppm

Poznámka: hodnoty v tabulce jsou uvedené tak jak se zobrazení na displeji, s desetinnou tečkou, kde například 2.0000 Ω je 2,0000 Ω

Údaje a fotografie jsou převzaté z webové stránky výrobce www.cropico.co.uk