THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Digitální multimetry : Multimetr Transmille 5075
 

Multimetr Transmille 5075

Krátký popis

Přesný digitální multimetr
7 ½ místné zobrazení

 • Stejnosměrné napětí: 3 mV až 10 kV
 • Stejnosměrný proud: 3 µA až 30 A
 • Odpor 30 mΩ až 1 GΩ
 • Frekence: 1 Hz až 100 kHz
 • Střídavé napětí: 3 mV do 3 kV
 • Střídavý proud: 3 µA do 30 A
 • Kapacita: 0 – 300 µF
 • Pt 100: -200°C až +600°C
 • Přesnost 18 ppm / rok

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Popis a technické údaje

Multimetr Time Electronics 5075 přesně, rychle a snadno měří napětí řádově do nanovoltů do 10 kV, proudy od pikopampér do 30 A, odpory od mikroohmů do 1 GΩ, kapacity od pikofaradů do 300µF s až 7½ místnou přesností.

Na malých napěťových, proudových a odporových rozsazích multimetr 5075 umožňuje provádět měření slabých signálů bez použití 6 ½ nebo 7 ½ místného rozlišení, které je často pomalé, zatížené šumem a nepřesností. Například na odporových rozsazích 30mΩ a 100nΩ je možno od 6½ místného rozlišení upustit.

Přesnost stanovená jako 90 denní a pro průběh 1 roku pro střed rozsahů ±5°C v 6 místném režimu pro stejnosměrná měření a 5 místném pro střídavá měření.

STEJNOSMěRNÉ NAPěTÍ

 • 14 rozsahů: 3 mV až 10 kV po krocích 1:3:10:30
 • Maximální rozlišení: 10 nV
 • Přesnost: ± 12 ppm + 6 digitů (90 dnů) / ± 18 ppm + 6 digitů (1 rok)

STEJNOSMěRNÝ PROUD

 • 15 rozsahů: 3 µA až 30 A
 • Přesnost: ± 75 ppm + 10 digitů / ± 100 ppm + 10 digitů

ODPOR

 • 19 rozsahů: 30 mΩ až 1 GΩ
 • Maximální rozlišení: 10 nΩ
 • Přesnost ± 20 ppm +6 digitů / ± 30 ppm + 8 digitů

FREKVENCE

 • 1 Hz až 100 kHz
 • Rozlišení: 1 Hz
 • Přesnost ± 10 ppm + 1 digit / ± 12 ppm ± 1 digit

STřÍDAVÉ NAPěTÍ

 • 6 rozsahů: 3 mV do 3 kV
 • Maximální rozlišení: 100 nV
 • Přesnost: ± 0,05 % + 40 digitů / ± 0,06 % + 40 digitů

STřÍDAVÝ PROUD

  8 rozsahů: 3 µA do 30 A
 • Maximální rozlišení: 100 pA
 • Přesnost: ± 0,1 % + 80 digitů / ± 0,2 % + 100 digitů

KAPACITA

 • 5 rozsahů: 0 – 300 µF
 • Maximální rozlišení: 1 pF
 • Přesnost: ± 0,2 % + 20 digitů / ± 0,25 % + 20 digitů

PT 100

  Rozsah: -200°C až +600°C
 • Rozlišení: 0,001°C
 • Přesnost: ± 0,05°C / ± 0,06°C

ROZLIŠENÍ

 • 4 ½, 5 ½, 6 ½, 7 ½ míst

RYCHLOST MěřENÍ

 • 150ms, 250ms, 500ms, 1s, 2s, 4s, 8s, 16s a 32s

SPECIÁLNÍ FUNKCE

 • Vlastní test
 • Test diod/ zenerových diod
 • Funkce maxima / minima
 • Zkouška vodivosti
 • AC / DC vazba
 • Odpočítávání doby do měření dalšího vzorku s pípnutím při dlouhé době filtru
 • Měděné bezoxydové vstupní svorky

DALŠÍ UŽITNÉ VLASTNOSTI

 • Režim automatického dynamického filtru (ADF).
 • Jednoduchá obsluha stiskem jediného tlačítka
 • Velký 24 místný vakuový, fluorescentní displej.
 • Funkce měření diod, zenerových diod, maxima / minima, výskytu špičkové hodnoty a kontrol kontinuity, možnost volby z různých zvukových varovných signálů.
 • Funkce grafického zobrazení dynamickým proužkem umožňuje naprogramovat horní a dolní mez při výběru dobrá / špatná a přepnout do režimu proužkového grafického zobrazení, vizuální a akustická indikace překočení mezí.