THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Isotech 836
 
isotech 836-800_480 Měření elektrických veličin : Isotech 836
Výrobce:
logo_isotech9

Isotech 836

Krátký popis

Miniaturní fixní rezistory

 • Rozsah odporu od 5 Ω do 3,3 MΩ
 • Standardní hodnoty 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 1000 Ω a 10000 Ω
 • Přesnost ±0,005%
 • Stabilita typicky 1 ppm/rok při 1 mA
 • Velmi malý teplotní součinitel odporu
 • Hermeticky uzavřený s olejovou náplní
 • Rozměry 30 x 89 x 58 mm (včetně svorek)
 • Hmotnost 90 g

 

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Miniaturní fixní rezistory

 • Rozsah odporu od 5 Ω do 3,3 MΩ
 • Standardní hodnoty 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 1000 Ω a 10000 Ω
 • Přesnost ±0,005%
 • Stabilita typicky 1 ppm/rok při 1 mA
 • Velmi malý teplotní součinitel odporu
 • Hermeticky uzavřený s olejovou náplní
 • Rozměry 30 x 89 x 58 mm (včetně svorek)
 • Hmotnost 90 g

Wilkins a Swan v NPL vyvinuli flexibilní konstrukci odporu, která umožňuje vyrábět odpory s vinutím s různými hodnotami odporu a k tomu dostatečně stabilní, aby byly celosvětově uznávané jako standardní rezistory (odporové normály). Konstrukce byla komerčně realizovaná firmou Tinsley. Tyto rezistory jsou ideální pro měření teploty střídavými i stejnosměrnými odporovými můstky. Isotech produkuje miniaturní rezistor s velice nízkým (ultra-low) teplotním koeficientem odporu a velice vysokou (ultra-high) stabilitou. Rezistor je naplněný olejem a hermeticky uzavřený. Hermetickým uzavřením rezistoru se eliminuje pronikání vlhkosti a kyslíku, které hrají roli v dlouhodobé degradaci nehermetizovaných rezistorů. Další zlepšení jak krátkodobé, tak i dlouhodobé stability, je dosaženo naplněním rezistoru olejem. Olej také působí jako vodič tepla, umožňující, aby součástka snesla krátkodobé přetížení bez degradace.

Tyto rezistory s přesností ±0.005%, širokým rozsahem odporu a dlouhodobým driftem menším než 5 ppm jsou v podstatě virtuální standardy odporu druhého řádu (sekundární standardy), jejichž sadu je možné v průmyslu používat k denní nebo periodické kalibraci továrních zařízení.

K dodání jsou ihned připravené modely se standardními hodnotami 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 1 000 Ω a 10 000 Ω. Pro nejvyšší jakost návaznosti doporučujeme, aby standardní rezistor 836 byl certifikovaný UKAS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model 836
Rozsah odporu 5 Ω až 3,3 MΩ
Standardní hodnoty  10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, 1 000 Ω a 10 000 Ω nebo jiné na zvláštní objednávku
Tolerance odporu počáteční tolerance ±0.005%
Proudový šum <0,010 μV (RMS) / V přivedeného napětí
Stabilita typicky 1 ppm / rok při 1 mA
Maximál ní zatížení 0,5 W
Jmenovitý teplotní
součinitel odporu
+0.6ppm/°C (0°C až +25°C) a
-0.6ppm/ °C (+25°C až +60°C)
Svorky Šroubovací přístrojové zdířky
Rozměry 30 x 89 x 58 mm včetně přístrojových svorek
Hmotnost 90 g

 Všechny údaje a fotografie jsou převzaté z webové stránky výrobce Isotech.