THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Kalibrátor TE 1017
 
TE1017 Měření elektrických veličin : Kalibrátor TE 1017
Výrobce:
logo_time-electronics5

Kalibrátor TE 1017

Krátký popis

Multifunkční stejnosměrný U/I/R kalibrátor

  • Stejnosměrné napětí 10 nV až 100 V
  • Stejnosměrný proud 100 nA až 100 mA
  • Odpor 10 mΩ až 100 kΩ
  • Přesnost 0,005 % (50 ppm)
  • Rozlišení nastavení 1 ppm
  • Stabilita < 1 pm/den < 25 ppm/rok
  • Šum < 2 ppm (0,1 až 1 Hz)

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Kalibrátor 1017 je vysoce výkonný přenosný stejnosměrný kalibrátor pro použití v laboratoři nebo terénu. Je vestavěný do pevného, kompaktního plastového kufříku se sklopnou rukojetí/podpěrou.

Napěťové rozsahy: 5 stejnosměrných rozsahů od 10 mV do 100 V, každý se 6-ti místným (1 ppm) rozlišením.
Proudový stejnosměrný rozsah do 100 mA s rozlišením 100 nA (1 ppm).
Odpory od 0.01 Ω do 10 kΩ v krocích po 0.01 Ω

S napěťovými, proudovými a odporovými rozsahy je vhodný pro kalibraci celé řady převodníků od termočlánků, vysílačů 4-20 mA a 0-10 V, až po odporové teploměry jedním a týmž měřícím přístrojem.

Napájení
Napájení je možné ze sítě nebo akumulátoru. Bateriový provoz umožňuje dobré měření tam, kde se objevuje zemní smyčka a vzniklý šum.

Stabilita versus teplota a čas
Mimořádně skvělé provozní parametry jsou dané použitím speciálně počítačem vybíraných referenčních diod a nejnovější technologií výroby rezistorů. Speciální svorky s malou teplotní emf snižují chyby při práci se signály v řádech mikrovoltů.

Digitální řízení odchylky
Umožňuje aby se výstupní hodnota zvýšila/snížila v toleranci od 0 do ±0,999 %. To poskytuje přímé čtení hodnoty bez chyby a zjednodušuji záznam výsledků pro kalibrační certifikáty. Umožňuje obsluze okamžitě zjistit, zda měřený objekt odpovídá technickým údajům.

Přesnost napěťových rozsahů:
0 – 9.99999 mV po 10 nV ± 0,02% z nastavení ± 0,005 % z rozsahu
0 – 99.9999 mV po 100 nV ± 0,01% z nastavení ± 0,004 % z rozsahu
0 – 999.999 mV po 1 µV ± 0,005% z nastavení ± 0,002 % z rozsahu
0 – 9.99999 V po 10 µV ± 0,005% z nastavení ± 0,002 % z rozsahu
0 – 99.9999 V po 100 µV ± 0,01% z nastavení ± 0,004 % z rozsahu

Uvedené přesnosti jsou nezávislé na tepelné emf, která může být 2 µV nebo větší v závislosti na typu použitých vodičů a konektorů.

Výstupní odpor:
10 mV a 100 mV: 10 Ω
1V a 10 V: 100 V:

Měřící proud max:
10 mV a 100 mV: jako 10 Ω o/p rezistence
1 Va 10 V: 150 mA
100 V: 10 mA

Proudový rozsah/přesnost:
0 – 99.9999 mA po 0,1 µA, ±0,02 % z nastavení + ±0,004 % z rozsahu.
Měřící napětí max: 10 V

Odporový rozsah/přesnost:
0 – 9.99999 kΩ po 0.01 Ω, ±0,05 % z nastavení ±0,003 % z rozsahu.
Výkonové zatížení: 0,25 W na rezistor
Koncový odpor: menší než 200 miliohmů

řízená odchylka:
0% až 0,999 % po krocích 0,001%. Přesnost odchylky: výstup U a I, 0,5%.

Teplotní koeficient: Dlouhodobá stabilita:

Krátkodobá stabilita – šum:

10 mV rozsah: <0,2 µV/sec, <0,3 µV/10 sec, <0,4 µV/min
100 mV rozsah: <0,2 µV/sec, <0,4 µV/10 sec, <0,6 µV/min
1 V rozsah: <0,2 µV/sec, <0,5 µV/10 sec, <1,5 µV/min
10 V rozsah: <1,0 µV/sec, <2,0 µV/10 sec, <8,0 µV/min
100 V rozsah: < 40 µV/sec < 100 µV/10 sec < 500 µV/min
100 mA rozsah: <0,2 µA/sec, <0,4 µA/10 sec, <1,0 µA/min

Doba zahřátí a ustálení:
Zahřátí: Ustálení: <0,5 sec, 100 V rozsah 5 sec.

Výstupní konektory:
Výstup je na svorkách s malou teplotní emf (0,2 µV/°C).
Výstupní polaritu je možno zvolit přepínačem na předním panelu.
Zemnící svorka slouží pro stínící účely.

Napájení:
Kalibrátor 1017 je průběžné napájen síťovým napětím 230 V 50/60 Hz, nebo z vnitřní akumulátorové NiCd baterie. Stav nabití je neustále indikován indikátorem na předním panelu.

Provozní teplota:
0 až 50 °C, optimálně 15 až 25 °C

Provozní vlhkost vzduchu:
10 až 90 %, nekondenzující 25 °C.

Obecné údaje:
Rozměry: 290 x 250 x 110 mm
Hmotnost: 2,4 kg
Možná speciální výbava: Kalibrační certifikát navazující na N.P.L
UKAS kalibrační certifikát

Objednávání
Kód Popis
1017 Multifunction DC V/I/R Calibrator
9152 N.P.L. Traceable Calibration Certificate
9109 UKAS Calibration Certificate

Vzhledem k neustálému vývoji si Time Electronics vyhrazuje právo na změny technických parametrů bez předchozího oznámení.