THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Kalibrátor Transmille 3200
 
Transmille3200 Měření elektrických veličin : Kalibrátor Transmille 3200
Výrobce:
logo_transmille8

Kalibrátor Transmille 3200

Krátký popis

Kalibrátor revizních měřicích přístrojů

Kalibruje přístroje pro zkoušení a měření

  • Přenosnných elektrických spotřebičů a nářadí
  • Vlastností izolace
  • Proudových chráničů
  • Ochranné smyčky
  • Jističů a napěťových zkoušeček

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

ZKOUŠEČKA VODIVOSTI  
Odpor v rozsahu: 0,5 Ω až 2 kΩ (rozlišení 0,5 Ω)
Případně možná volba: 0,1 Ω až 20 Ω (0,01 Ω rozl.) ; 100 Ω ; 1 kΩ fixní
Standardní přesnost : 1% ± 25 mΩ
Vysoká přesnost (volitelná) : 0,25% ± 25 mΩ
Měření zkušebního proudu: (do 1 Ω)
Rozsah : 0 až 320 mA (0,1mA rozlišení)
Přesnost : 1,3% ± 6 Counts
TEST IZOLACE  
Rozsah : 0 až 2 GΩ (10 GΩ volitelná možnost : 5%)
Přesnost : 10 kΩ až 5 MΩ 0,3% (možnost 0,1%)
  5 MΩ až 2 GΩ 3% (možnost 1%)
Rozlišení : 10 kΩ
Max napětí/výkon : 1,1 kV nebo 1 W (5 kV možnost)
Zkušební napětí pro  
test izolace  
Rozsahy : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 kV
  (0,1 V rozlišení)
Měřící proud : 0,5 mA, 1 mA
Přesnost : 1% ± 8 Counts
VÝSTUP STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ AC  
Rozsah : 100V, 200V, 230V, 300V, 400V
Přesnost : 0.2% ± 1 Counts
   
TEST PROUDOVÉHO CHRÁNIČE  
DOBA  
Rozsah : 20 ms až 5 s (10 ms rozlišení)
Přesnost : ± 0,7ms
PROUD  
Rozsah : 3 mA až 3A
Rozlišení : 0,01 mA (až 200 mA), 0,1 mA (až 3A)
Přesnost : 190 ms 5% ± 20 Counts : až do 5 s 1,2% ± 6 Counts
časové režimy : okamžitý a při průchodu nulou
Proudové režimy : I, ½ I, 2I, a 5I
Režimy zobrazení : 0° a 180° fáze
   
TEST SMYČKY  
ODPORY 0,05 Ω, 0,1 Ω, 0,22 Ω, 0,33 Ω, 0,5 Ω,
  1 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 100 Ω, 1kΩ
Rozlišení : 0,1 mΩ (až 10 Ω) ; 1 mΩ (až 1kΩ)
Přesnost : 0.5% ± 4 mΩ
AUTOMATICKÁ SMYČKA (VOLITELNÁ MOŽNOST)
Maximum korekce : 2 Ω
Rozlišení : 100 µΩ
Přesnost : ±18 mΩ
Měřicí proud : 4 A
Automatická korekce impedance smyčky sítě
   
PŘENOSNÉ ELEKTRICKÉ  
SPOTŘEBIČE A NÁŘADÍ  
ODPOR ZEMNICÍHO VODIČE  
Hodnoty : viz hodnoty smyčky
Přesnost : 0,5% ± 4 mΩ
Rozlišení : 0,1 mΩ (až 10Ω) : 1 mΩ (do 1 kΩ)
PROUD ZEMNÍCÍM VODIČEM  
Rozsahy : 100 mA, 10 A, 30 A
Rozlišení : 1 mA, 10 mA, 10 mA
Přesnost : 1,5% ± 6 Counts
IZOLAČNÍ ODPOR  
Rozsah : 100 kΩ až 1 GΩ (rozlišení 10 kΩ)
Přesnost : viz izolační odpor
UNIKAJÍCÍ PROUD  
Rozsahy : 2 mA, 4,7 mA, 7,7 mA (1uA rozlišení)
Přesnost : 1,5% ± 2 Counts
ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ PRO MĚŘENÍ  
UNIKAJÍCÍHO PROUDU  
Rozsah : 100 V až 300 Vef (0,1V rozlišení)
Přesnost : 1,5% ± 9 Counts
TEST SE ZÁTĚŽÍ  
Rozsahy : naprázdno, nakrátko a 0,13 kVA
Přesnost : 440 Ω ± 5%
TEST ZKUŠEBNÍM NAPĚTÍM  
TřÍDA 1  
Rozsah : 1 kV až 1,8 kV (1V rozlišení)
Zatěžovací odpor : 600 kΩ (2,5 mA při 1,5 kV)
TŘÍDA 2  
Rozsah : 2 kV až 3,6 kV (1V rozlišení)
Zatěžovací odpor : 1,2 MΩ (2,5 mA při 3 kV)
Přesnost (Třída 1 a 2) : 4% ± 10 Counts
MĚŘICÍ PROUD NAPĚŤOVÉ  
ZKOUŠEČKY (volitelné)  
Rozsah : 1 mA až 3 mA rozlišení : 10 µA
   
MĚŘENÍ SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ  
Rozsah : 200 V až 260 V : 0,1V rozlišení
Přesnost : 0,8% ± 6 Counts
   
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE  
Napájení : 230 V/110 V 50 Hz/60 Hz
Rozměry : 45 x 44 x 14 cm
Hmostnot : 10 kg
Zahřívací doba : dvojnásobek od posledního použití až do maximálně 20 minut
Interface : RS232