THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Kalibrátor Transmille 4015
 
transmille4010 prezentace Měření elektrických veličin : Kalibrátor Transmille 4015
Výrobce:
logo_transmille8

Kalibrátor Transmille 4015

Krátký popis

Multifunkční kalibrátor Transmille 4015

 • Přesnost až 15 ppm
 • 7“ dotykový displej
 • Stejnosměrné i střídavé napětí
 • Stejnosměrný i střídavý proud
 • Odpor až do 1 GΩ
 • Simulace PRT/RTD
 • Kapacita až do 100 mF
 • Frekvence, perioda
 • USB port
 • Mnoho interních i externích doplňků
 • Kalibrační software

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Stručný přehled vlastností přístroje:

 • Displej: 7“ dotykový kapacitní LCD s vysokým rozlišením 800 x 600 bodů
 • Napětí: střídavé a stejnosměrné do 1 025 V
 • Proud: střídavý a stejnosměrný do 30 A
 • Odpor: 2 a 4 vývodově zapojené odpory do 1 GΩ
 • Kapacita: až 10 µF
 • Kapacita simulovaná: až do 100 mF
 • Indukčnost: 1 mH až 10 H
 • Frekvence: do 10 MHz
 • Pulzní šířková modulace PWM 5% až 95%
 • Simulace termočlánků: 11 typů
 • Simulace odporových teploměrů: RTD (volitelný doplněk)
 • Simulace platinových odporových teploměrů PRT (volitelný doplněk)
 • Simulace sinusového/stejnosměrného výkonu
 • Simulace harmonického výkonu
 • Přímá digitální syntéza (DDS) generovaného signálu
 • Kalibrace osciloskopu s šířkou pásma 350/620 MHz (volitelný doplněk)
 • Kalibrace osciloskopu s vysokou šířkou pásma do 6400 MHz
 • USB interface, možnost volby i GPIB (IEE-488), RS232
 • Vestavěný adaptér interface
 • Součástí přístroje je kalibrační software

POPIS

Multifunkční kalibrátor Transmille 4015 s přesností až 15 ppm je určený pro laboratoře, výrobu, vývoj a konstruktéry pro kalibrace různých druhů přístrojů pro měření střídavých i stejnosměrných napětí, proudů, odporů, kapacity, indukčnosti, frekvence, periody a dalších veličin, pro kalibrace osciloskopů a dalších přístrojů, pro simulace kapacity, odporu, odporových teploměrů a dalších měřených veličin.

Kalibrátory řady 4000, včetně doplňkových modulů a doplňků, vychází z osvědčené řady 3000A, která umožňuje moderní komunikaci obsluhy se zařízením prostřednictvím velkého 7“ kapacitního LCD dotykového displeje. Na displeji je možné také zobrazit podrobný návod k měření, včetně schémat zapojení pro každý typ měření a snižuje tak dobu potřebnou pro zaškolování obsluhy a zajišťuje konzistentní použití kalibrátoru jako součásti laboratorních nebo provozních testovacích procedur a zároveň snižuje chyby při měření na minimum.

Konektor USB pro ukládání a přenos návodů a výsledků měření na USB flash disk pro další zpracování. Kalibrátor je standardně vybavený pro připojení USB tiskárny a podporuje celou řadu PLC kompatibilních tiskáren. Výsledné zprávy je možné vytisknou přímo z kalibrátoru, což je ideální pro aplikace in-situ nebo on-site (přímo na místě použití).

Kalibrátor řady 4000 poskytuje rozšířením výstupů poskytovaných původně řadou 3000A ještě dokonalejší kalibraci osciloskopů s šířkou pásma až 6 GHz s proměnlivou úrovní. Tím rozšiřuje pracovní využití kalibrátoru i pro spektrální analyzátory a osciloskopy s velkou šířkou pásma.

Stejně jako u všech přístrojů Transmille je zaručená kompalibilita s kalibračním software ProCal, existující procedury není nutné kvůli unikátní implementaci flexibilní podpory standardů přepisovat.

Poznámka: použitý ilustrační obrázek je typ 4010, typ 4015 je podobný, pouze s několika odlišnými parametry.

VYBRANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (více v katalogovém listu výrobce)
Uváděná přesnost platí po dobu 1 roku

Stejnosměrné napětí (DC voltage)
Rozsah: ±0 až 1025 V
Rozlišení: 10 nV
Přesnost: 15 ppm

Stejnosměrný proud (DC current)
Rozsah: ±0 až 30 A
Rozlišení: 10 pA
Přesnost: 50 ppm

Střídavé napětí (AC voltage)
Rozsah: ±0 až 1000 V / 10 Hz až 1 MHz
Rozlišení: 100 nV
Přesnost: ±0,03%

Střídavý proud (AC current)
Rozsah: ±20 µA až 30 A / 10 Hz až 10 kHz
Rozlišení: 100 pA
Přesnost: ±0,04%

Odpor pasivní: 0 Ω až 1 GΩ
Přesnost: ±40 ppm
Odpor simulovaný: 10 Ω až 10 MΩ
Rozlišení: ±100 ppm
Přesnost: 0,01%

Kapacita pasivní: 1 nF až 10 µF
Přesnost: 0,25%
Kapacita simulovaná: 0,95 µF až 100 mF
Přesnost: 0,7%

Indukčnost (volitelná): 1 mH až 10 H
Přesnost: 0,5%

Kmitočet: 1 Hz až 10 MHz
Plynule nastavitelný 1 Hz až 1 MHz s rozlišením 1 Hz
Přesnost: 20 ppm (volitelná možnost 1 ppm)

PWM: Pulzní šířková modulace
PWM %: v pásmu 5 Hz až 50 kH z od 5% do 95%
Přesnost lepší než 0,001%
PWM úroveň: 2 V až 10 V
Přesnost lepší než 0,05 V

Napájecí zdroj: Stejnosměrný DC/ střídavý AC s frekvencí 1 Hz až 400 Hz
Přesnost po dobu 1 roku: 0,06% / 0,18%

Teplota (termočlánky): 11 typů
Přesnost ±0,09%

Teplota (odporové teploměry PRT / RTD: 2 vodičové proměnné/ 2, 3, 4 vodičové pasivní
Přesnost: ±0,08 °C/ ±0,02%

Interface: USB
Volitelná možnost RS232, GPIB (IEE-488)

Napájení: 110 V/230 V (28 W standby) / 50 až 60 Hz

Rozměry: 54,5 x 45 x 19 cm

Hmotnost: 20 kg

Bezpečnost: EN61010-1-2001, označení CE
EMC: EN55011:1998, EN61326:1998

VOLITELNÉ ADAPTÉRY, DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke kalibrátorům Transmille řady 4000 jsou k dispozici další volitelné adaptéry, doplňky a příslušenství, podle vlastního výběru

Typ EXTERNÍ DOPLŇKOVÉ ADAPTÉRY (options)
EA001 simulace termočlánku (J, K, T, R, S, B, N, E, L, U, C)
EA002 30 A klešťový 2-10-50 závitový ampérmetr
EA003 optický tachometr 60 až 60 000 otáček za minutu
EA005 měření izolace do 2 GΩ při 1000 V, test vodivosti do 1 kΩ
EA008 měření vysokého odporu – proudu do 10 nA s rozlišením 1 pA
EA013 zdroj proudu s nejnižším rozsahem 10 nA, s rozlišením 1 pA
EA014 měření kroutícího momentu s převodníky od 1 Nm do 1500 Nm
EA015 multifunkční pracovní stanice
EA016 adaptér pro měření vlhkosti a teploty
EA017 testování 4-kanálového osciloskopu
EA019 40 A klešťový 2-10-50 závitový ampérmetr
EA3012 AC-DC transkonduktanční zesilovač
EA3023 3 A a 63 V kalibrace napájecích zdrojů
EA3024 zesilovač napětí DC 1 až 10 kV, AC 1 až 5 kV pro testovací účely
EA3025 kalibrace napájecích zdrojů, výstup 60 V, zátěž až 60 A
TPM001 až TPM018   kalibrační moduly tlaku 1 až 10 000 PSI a 0,35 bar až 100 bar
   
Typ INTERNÍ DOPLŇKOVÉ MODULY (options)
PWRDDS Napájení DDS (přímá digitální syntéza tvaru průběhu napětí)
PWRSINE Napájení SINUS
SCP350 Kalibrace osciloskopu s šířkou pásma do 350 MHz
SCP600 Kalibrace osciloskopu s šířkou pásma do 620 MHz
HIGHBAND Modul s vysokou šířkou pásma do 6,4 GHz
PRT Simulace PRT (platinových odporových teploměrů)
IND Pro úplnou kalibraci LCR měřidel přidává 8 fixních indukčností
FRQ Vysoce stabilní krystalová reference 1 ppm
SIMRC Simulace odporů a kapacit
   
Typ VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
USB Lead převodní kabel RS232 na USB
3000 LEAD Sada přesných měřících šňůr
USBLead Převodní kabel RS232 na USB
TRANCASE Transportní kufřík
SOFTCASE Transportní taška
RACK Modulový montážní rám 19“
PUMP Ruční tlaková pumpa

Údaje a fotografie jsou převzaté ze stránky výrobce www.transmille.com kde najdete aktuální i další podrobné informace.