THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Kalibrátory 8 ppm : Kalibrátor Transmille 4000 Series
 
Transmille4000_207 prezentace Kalibrátory 8 ppm : Kalibrátor Transmille 4000 Series
Výrobce:
logo_transmille8

Kalibrátor Transmille 4000 Series

Krátký popis

Multifunkční kalibrátory řady 4000

 • Přesnost až 8 ppm
 • 7“ dotykový displej
 • Vývojově navazuje na řadu 3000
 • USB výstup na flash disk
 • Kalibrační software
 • Typ 4010 s 8 ppm
 • Typ 4015 s 15 ppm

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

 VLASTNOSTI PřÍSTROJE

 • Displej: 7“ dotykový kapacitní LCD s vysokým rozlišením
 • Napětí: střídavé a stejnosměrné do 1 000 V
 • Proud: střídavý a stejnosměrný do 30 A
 • Odpor: 2 a 4 vývodově zapojené odpory do 1 GΩ
 • Kapacita: až 10 mF
 • Indukčnost: až 10 H
 • Frekvence: do 10 MHz
 • Simulace odporových teploměrů RTD/PRT
 • Simulace sinusového/stejnosměrného výkonu
 • Simulace harmonického výkonu
 • Přímá digitální syntéza generovaného průběhu
 • Kalibrace osciloskopu 350/620 MHz. velká šířka pásma
 • USB interface
 • Vestavěný adaptér interface
 • Součástí přístroje je kalibrační software

POPIS

Multifunkčníí kalibrátor Transmille řady 4000 s přesností až 8 ppm je určený pro laboratoře, výrobu, vývoj a konstruktéry.

řada 4000 vychází z ověřené spolehlivosti řady 3000 a navíc umožňuje moderní komunikaci mezi zařízením a obsluhou prostřednictvím velkého 7“ kapacitního dotykového displeje. Připravené návody k zapojení snižují chyby při měření na minimum.

Na displeji je možné zobrazit podrobný návod k měření. Sada diagramů poskytuje přímý přístup ke schématům zapojení pro každý typ měření a snižuje tak dobu zaškolování obsluhy a zajišťuje konzistentní použití kalibrátoru jako součásti laboratorních nebo provozních testovacích procedur.

Procedury jsou do kalibrátoru 4000 zavedené z USB flash paměti. Kalibrátor podporuje celou řadu PLC kompatibilních tiskáren a výsledné zprávy je možné vytisknou přímo z kalibrátoru, což je ideální pro aplikace in-situ nebo on-site (přímo na místě použití).

Rozšířením výstupů poskytovaných řadou 3000A kalibrátor řady 4000 poskytuje ještě dokonalejší kalibraci osciloskopů s šířkou pásma až 6 GHz s proměnlivou úrovní. Tím rozšiřuje pracovní využití kalibrátoru i pro spektrální analyzátory a osciloskopy s velkou šířkou pásma.

Pro ověření vašeho zařízení prostě ke konektorům na zadní straně připojte digitální multimetr řady 8000 a spusťte režim vlastní kalibrace „self calibration mode“. Kalibrátor 4000 potom provede měření jeho výstupů a automaticky vygeneruje report o testu, který je možný exportovat do USB flash paměti pro analýzu na počítači a zprávu vytisknout na USB tiskárně a udržovat tak záznamy o provedených testech.

Stejně jako u všech přístrojů Transmille je zaručená kompalibilita s kalibračním software ProCal, existující procedury není nutné kvůli unikátní implementaci flexibilní podpory standardů přepisovat.

Porovnání technických parametrů obou typů řady 4000

Transmille 4010 4015
Stejnosměrné napětí
(DC voltage)
0 až ±1 025 V
± 8 ppm
0 až ±1 025 V
± 15 ppm
Stejnosměrný proud
(DC current)
0 – 30 A
± 50 ppm
0 – 30 A
± 50 ppm
Střídavé napětí
(AC voltage)
20 mV – 1 000V, 10 Hz – 1 MHz
± 0,015 %
20 mV – 1 000 V, 10 Hz – 500 kHz
± 0,03 %
Střídavý proud
(AC current)
20 µA – 30 A, 10 Hz – 30 kHz
± 0,04 %
20 µA – 30 A, 10 Hz – 30 kHz
± 0,04 %
Odpor pasivní
8 fixních hodnot
0 Ω – 1 GΩ
± 8 ppm
0 Ω – 1 GΩ
± 40 ppm
Odpor
nastavitelný*
0 Ω – 1 GΩ
± 100 ppm
0 Ohms – 1 GOhm
100 ppm
Kapacita
pasivní
1 nF – 10 µF
0,25 % .
1 nF – 10 µF
0,25 %
Kapacita
nastavitelná*
0,95 µF – 100 mF
0,7 %
0,95 µF – 100 mF
0,7 %
Frekvence
nastavitelná
1 Hz – 10 MHz
1 ppm
1 Hz – 10 MHz
0 ppm (1 ppm option)
Napájecí zdroj
stejnosměrný / střídavý*
DC / 10 Hz – 400 Hz
0,06 % / 0,18%
DC / 10 Hz – 400 Hz
0,08 % / 0,18%
Teplota
termočlánek*
11 typů (J, K, T, R, S, B, N, E, L, U, C)
±0,09 °C
11 typů (J, K, T, R, S, B, N, E, L, U, C)
±0,09 °C
Teplota
Odporový teploměr (PRT / RTD)*
2 wire proměnný / 2,3,4 wire pasivní   
±0,08 °C / ±0,02 °C
2 drát proměnný / 2,3,4 drát pasivní
±0,08 °C / ±0,02 °C
Indukčnost
8 fixních hodnot*
1 mH - 10 H
0,5 %
1 mH - 10 H
0,5 %

Přesnost je uváděna jako nejlepší celková přesnost po dobu 1 roku

 

VOLITELNÉ ADAPTÉRY, DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ke kalibrátorům Transmille řady 4000 jsou k dispozici další volitelné adaptéry, doplňky a příslušenství, podle vlastního výběru

Typ EXTERNÍ DOPLŇKOVÉ ADAPTÉRY (options)
EA001 simulace termočlánku (J, K, T, R, S, B, N, E, L, U, C)  
EA002 30 A klešťový 2-10-50 závitový ampérmetr
EA003 optický tachometr 60 až 60 000 otáček za minutu
EA005 měření izolace do 2 GΩ při 1000 V, test vodivosti do 1 kΩ
EA008 měření vysokého odporu – proudu do 10 nA s rozlišením 1 pA
EA013 zdroj proudu s nejnižším rozsahem 10 nA, s rozlišením 1 pA
EA014 měření kroutícího momentu s převodníky od 1 Nm do 1500 Nm
EA015 multifunkční pracovní stanice
EA016 adaptér pro měření vlhkosti a teploty
EA017 testování 4-kanálového osciloskopu
EA019 40 A klešťový 2-10-50 závitový ampérmetr
EA3012 AC-DC transkonduktanční zesilovač
EA3023 3 A a 63 V kalibrace napájecích zdrojů
EA3024 zesilovač napětí DC 1 až 10 kV, AC 1 až 5 kV pro testovací účely
EA3025 kalibrace napájecích zdrojů, výstup 60 V, zátěž až 60 A
TPM001 až TPM018   kalibrační moduly tlaku 1 až 10 000 PSI a 0,35 bar až 100 bar
   
Typ INTERNÍ DOPLŇKOVÉ MODULY (options)
PWRDDS Napájení DDS (přímá digitální syntéza tvaru průběhu napětí)
PWRSINE Napájení SINUS
SCP350 Kalibrace osciloskopu s šířkou pásma do 350 MHz
SCP600 Kalibrace osciloskopu s šířkou pásma do 620 MHz
HIGHBAND Modul s vysokou šířkou pásma do 6,4 GHz
PRT Simulace PRT (platinových odporových teploměrů)
IND Pro úplnou kalibraci LCR měřidel přidává 8 fixních indukčností
FRQ Vysoce stabilní krystalová reference 1 ppm
SIMRC Simulace odporů a kapacit
   
Typ VOLITELNÉ DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
USBLead převodní kabel RS232 na USB
3000 LEAD Sada přesných měřících šňůr
USBLead Převodní kabel RS232 na USB
TRANCASE Transportní kufřík
SOFTCASE Transportní taška
RACK Modulový montážní rám 19“
PUMP Ruční tlaková pumpa

Uvedené informace jsou převzaté z katalogového listu výrobce.