THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Kalibrátory nad 15 ppm : Kalibrátor TE 5045
 
TE5045 Kalibrátory nad 15 ppm : Kalibrátor TE 5045
Výrobce:
logo_time-electronics5

Kalibrátor TE 5045

Krátký popis

Kalibrátor osciloskopů a čítačů

 • 1 mV až 220 V obdélník nebo stejnosměrné napětí
 • Frekvence 0,1 MHz až 100 MHz
 • časové značky 10 s až 10 ns
 • Rychlý náběh < 300 ps
 • Ovládání na předním panelu nebo via PC
 • Vstup pro externí reference
 • RS-232/USB/GPIB interface

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

 • Volitelné doplňky
 • 2 GHz rozmítač
 • Rubidiový frekvenční referenční normál
 • Adaptér pro proudovou sondu

Kalibrátor 5045 je univerzální, vysoce přesný přístroj pro kalibrace analogových i digitálních osciloskopů do 600 MHz a čítačů. Kalibrace amplitudy se provádí stejnosměrným napětím nebo kmitočtem 1 kHz s obdélníkovým průběhem v rozsahu 1 mV až 220 V (do zátěže 50 ohmů max. 2 V). Nastavením odchylky až do ±9,99% je možné provádět jemné nastavení amplitudy a přímé čtení chyby.

Přesné frekvence jsou generované krystalovým oscilátorem umístěným v termostatu, nebo je možné použít referenční 10 MHz vstup. Přesnost generovaného časování 0,1 ppm je dostatečná pro většinu osciloskopů a čítačů. Obdélníkový kmitočet na výstupu má velmi rychlou náběžnou hranu kratší než 300 ps, což umožňuje testování s šířkou pásma až 600 MHz.

Kalibrátor 5045 je standardně vybavený firemním software Time Electronics Virtual Control interface, který umožňuje ovládat přístroj PC nebo laptopem.

Pro kalibraci proudových sond osciloskopu je k dispozici externí adaptér, který převádí amplitudový výstup na proudový rozsah 0,1 mA až 100 mA špička-špička s přesností 0,2%, DC nebo 1 kHz.

Přesnost nastavení frekvence je možné zvýšit použitím volitelného doplňku (9762) vysoce stabilního atomového rubidiového kmitočtového normálu se kterým se dosahuje přesnost časování potřebná pro kalibraci vysoce přesných časových základen/čítačů na 10-10.

Proces kalibrace osciloskopů 5045 je možné s použitím kalibračního software Time Electronics´ EasyCal automatizovat. Zvýší rychlost kalibrace a konzistenci výsledků. Snadněji provádí kalibrační certifikáty a zprávy podle ISO 9001, ISO 17025 a dalších mezinárodních standardů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkce
 
Rozsah
 
Tolerance
(± výstup + floor)
Rozlišení
 
Frekvence*
 
0,1Hz až 10 MHz
20 MHz až 100 MHz
± 0,1 ppm
± 20 ppm
Fixní výstupy
odstupňované
po krocích
1-2-5-10
Perioda*
 
10 s až 100 ns
50 ns až 10 ns
± 0,1 ppm + 30 ps
± 20 ppm + 50 ps
 
*Tolerance po dobu 1 roku při teplotě 18°C až 28 °C    
Střída (Duty Cycle) 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz Nastavitelná od 0 do 100%
Amplituda**:
  DC nebo
  obdélník 1kHz
 
 
2 mV až 200mV
200 mV až 20V
20 V až 220V
1 mV až 200mV (50Ω)
200 mV až 2V (50Ω)
± 0,2% + 10μV
± 0,05% + 10μV
± 0,05% + 10μV
± 0,25% + 15μV
± 0,25% + 15μV
10 μV
1 mV
10 mV
100 μV
1 mV
Rychlý náběh 10 MHz Náběh kratší než 300 ps (>400 mVšš do 50 Ω)
**Amplituda frekvence: 1,5 Všš / 0,1 Hz až 100 kHz; 1Všš / 200 kHz až 100 MHz
       
Volitelné doplňky      
Doplněk Rozsah Tolerance  
2GHz Sweep
rozmítač
 
 
100 MHz až 200 MHz
200 MHz až 500 MHz
500 MHz až 1 GHz
1 GHz až 2,2 GHz
1%
2%
4%
6%
sinusový signál -
odstupňované
amplitudy
0,5 V, 1 V, 1,5 Všš
Referenční kmitočet Atomový rubidiový kmitočtový normál    
Adaptér proudové
sondy
Externí adaptér pro kontrolu proudových sond 0,1 až 100 mA
přesnost 0,2%, napájený z baterie


Provozní údaje:

Doba zahřátí 30 minut do dosažení plné přesnosti
Doba ustálení kratší než 5 sekund
Standardní interface GPIB (IEEE-488), RS-232, USB
Teplota provozní: 10°C až 40 °C
  nejlepší přesnost při: 23 °C ±5 °C
  skladovací: –10 °C až 50 °C
Vlhkost prostředí: <80% nekondenzující
Nadmořská výška při provozu: 0 až 3 000 m n/m
  při skladovací: 3000 m n/m až 12 000 m n/m
Napájení 100 až 230 V~ 50/60 Hz, příkon typicky 60 W, max. 80 W
Rozměry 450 mm x 272 mm x 152 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost 8,2 kg
Příslušenství Virtual Control software, návod k obsluze, kabel RS-232, adaptér/kabel USB
   
Kódy pro objednání    
5045 Oscilloscope and Timer / Counter Calibrator – kalibrátor osciloskopů a čítačů
9769 Scope 2 GHz Levelled Sine Generator – rozmítač 2GHz sinus generátor
9762 Rubidium High Stability Frequency Reference – referenční kmitočtový normál
9764 Current Probe Calibration Adaptor – adaptér pro kalibraci proudových sond
9519 Test Lead and Adaptors Set – zkušební šňůry a sada adaptérů
9728 19“ Universal Rack Mount Kit – souprava pro montáž do skříně
ECFLA EasyCal Calibration Software (podrobnosti jsou v samostatném listu)
C147 Factory Calibration Certificate (NPL traceable) – kalibrační certifikát výrobce
C128 UKAS Calibration Certificare (ISO 17025) – kalibrační certifikát UKAS
EW03 Extended Warranty- prodloužená záruka na vady materiálu a výrobní vady na 3 roky


Vzhledem k neustálému vývoji si Time Electronics vyhrazuje právo na provedení změn parametrů bez předchozího upozornění.
Uvedené údaje jsou převzaté z katalogového listu výrobce.