THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Přenosné kalibrátory : RBC100A/M a RBC400A/M
 
RBC-kalibrátor A-M Přenosné kalibrátory : RBC100A/M a RBC400A/M
Výrobce:
logo_isotech9

RBC100A/M a RBC400A/M

Krátký popis

Kalibrátor odporových můstků RBC (Resistance Bridge Calibrators)

  • Dvě varianty: RBC100A/M a RBC400A/M
  • Přepínání A automatické nebo M manuální
  • Kalibrace střídavých i stejnosměrných odporových můstků
  • Přesnost lepší než 0,01 ppm při 100 ohmech (RBC100A)
  • Patentovaná konstrukce s licencí od IRL
  • Aplikace pro kompletní analýzu a report pod Windows

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Kalibrátory odporových můstků RBC (Resistance Bridge Calibrators) ve dvou provedeních, manuálně přepínaný RBC100M a RBC 400M a automaticky softwarově přepínaný RBC100A a RBC400A jsou určené pro rychlé a snadné kalibrace odporových můstkových teploměrů v domácím prostředí na vlastním pracovišti.

Princip

Měření teplot je nejžádanější aplikace měření odporů. Vyžaduje měření poměru odporů v poměru 1 ku 107, nebo lepším. Zatímco pro stejnosměrná měření jsou takto přesné odporové normály běžné dostupné, pro střídavá měření obvykle ne. Takže jak můžeme dokázat, že naše můstky dosahují této úrovně přesnosti a že naše měření odporu a teploty navazují na standardy?

Kontrola linearity

Jednoduchá metoda pro kontrolu odporového můstku je změření každého z dvojice odporů zvlášť a pak změření dvojice zapojené do série. V ideálním případě by měl být součet měření obou odporů rovný hodnotě odporu v sériovém zapojení. Pokud ne, tak nám měření trošičku odhaluje informaci o chybách měření můstku. U tohoto testu nejde o hodnoty rezistorů.

Kompletní kontrola

Další kontrola je měření poměru dvou odporů, řekněme R1/R2, poté se rezistory vzájemně vymění a změří se reciproční poměr (nebo komplement), tedy R2/R1. V ideálním případě by měl být výsledný poměr dvou měření stejný, přesně 1,0 a pokud ne, poskytuje nám měření víc informací o chybách můstku. Opět při tomto měření hodnoty odporů nejsou důležité.

Kombinační metoda

Kalibrátory odporových můstků (RBC) využívají při kontrole linearity a při komplexním testu tentýž princip. Používá síť tvořenou čtyřmi stabilními čtyřsvorkovými rezistory, které mohou být zapojené ve 35 různých sériových a paralelních kombinacích. Měřením každé kombinace dvěma různými způsoby (jako u komplementárního, recipročního testu) je možné provést až 70 různých testů. I když má RBC pouze čtyři neznámé hodnoty odporů, máme až 66 nezávislých měření, obsahujících informace o chybách měření můstku.

Síla kombinační kalibrační metody je v tom, že není nutné znát aktuální hodnoty čtyř rezistorů, nebo jejich frekvenční závislost. Což znamená, že můžeme kalibrovat jakýkoliv střídavý nebo stejnosměrný odporový můstek na jakoukoliv přesnost, pokud jsou různé kombinace rezistorů přesné.

Patentované kalibrátory odporových můstků RBC jsou výsledkem výzkumu prováděného Rodem Whitem z Measurement Standard Laboratory of New Zeeland, který působí v v Industrial Research Ltd. (IRL). Isothermal technology Ltd má od IRL exkluzivní licenci na vývoj, prodej a výrobu RBC.

Automatické nebo manuální přepojování

Model s ručním ovládáním se přepojuje přepínači, data pro analýzu a závěrečný protokol jsou do software zadávaná také ručně.

Nový model s automatickým přepínáním se ovládá z PC připojením po USB. Pro můstek Isotech MiliK a stejnosměrné a střídavé můstky jiných výrobců jsou k dispozici ovladače umožňující automatické a bezobslužné kalibrace obvykle používaných můstkových teploměrů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení M – manuální A - automatický
Přesnost: <0,01 ppm při 100 W (pro stejnosměrné a střídavé do 400 Hz) <0,01 ppm při 100 W (pro stejnosměrné a střídavé do 400 Hz, při stabilní teplotě)
Teplotní koeficient: < ±0,3 ppm/° C <±0,3 ppm/° C
Maximální snímací proud RBC100M: 10 mA
RBC400M: 5 mA
RBC100A: 10 mA
RBC400A: 5 mA
Rozsah odporu RBC100M: 16 Ω až 127 Ω
RBC400M: 43 Ω až 346 Ω
RBC100A: 16 Ω až 127 Ω
RBC400A: 43 Ω až 346 Ω
Napájení: nepotřebuje, RBC je kompletně pasivní 5 V přiváděné kabelem USB, klidový proud typicky menší než 5 mA, spínací proudy menší než 200 mA
Připojení: čtyřžilový koaxiální kabel se samostatnými BNC konektory pro proudové a napěťové přívody signál připojený pěti-svorkově chráněnými kabelovými oky
Řízení - digitálně po USB
Rozměry: Šířka: 215 mm
Výška: 105 mm
Hloubka: 200 mm
(2U výška krát poloviny šířky skříňového racku)
Průměr: 88 mm
Výška: 140 mm
Identické s rozměry normálových odporů Tinsley
Hmotnost: 2,5 kg 1,5 kg
Software Tabulková a grafická reprezentace dat
Stanovení chyby modelu můstku metodou nejmenších čtverců
Uspořádaná souhrnná tabulka dat a výsledků
Tisk kalibračního protokolu
Tabulková a grafická reprezentace dat
Stanovení chyby modelu můstku metodou nejmenších čtverců
Uspořádaná souhrnná tabulka dat a výsledků
Tisk kalibračního protokolu
Minimální požadavky na hardware: 486/66 PC
8 Mb RAM
SVGA (800 x 600) monitor
Kompatibilní s platformou Microsoft Windows
486/66 PC
8 Mb RAM
SVGA (800 x 600) monitor
Kompatibilní s platformou Microsoft Windows

Můžete svému můstku věřit?

V dokumentu „A Method for Calibrating Resistance Thermometry Bridges“ Rod White vyhodnotil 38 můstků, kde uvádí, u 15% testovaných můstků byly zjištěné malé ale přesto významné chyby, ale podoboně jako "otlačená pata nevadí v chůzi" (orig.“like the walking wounded”), nadále poskytují hodnověrné naměřené hodnoty.

Kalibrátor odporových můstků RBC umožňuje provádět snadné ověření a kalibraci vašich můstků a zajistit tak, že vaše měření jsou přesná a sledovatelně navazující (traceable). Použijte ho k obnovení důvěry ve váš můstek - Restore Bridge Confidence (slovní hříčka se zkratkou RBC).

Informace a technické údaje jsou převzaté ze stránky výrobce www.isotech.co.uk