THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Reference : Transmille 3000REF
 
3000REF Reference : Transmille 3000REF
Výrobce:
logo_transmille8

Transmille 3000REF

Krátký popis

Zdroj přesného referenčního napětí a odporu 

  • Stejnosměrné referenční napětí 10 V
  • Střídavé referenční napětí 7 V
  • Referenční odpor 10 kΩ
  • DAC převodník a Zenerova reference

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Referenční zdroj přesného referenčního napětí 3000REF s výstupem referenčního stejnosměrného napětí 10 V, střídavého napětí 7 V a odporovým standardem 10 kOhmů přestavuje cenově výhodný nástroj pro ověření přesnosti vysoce přesných digitálních multimetrů DMM, levnější než kalibrace podle Thermal Transfer Standards. Ideální refernence pro multimetry Transmille řady 8000 a podobné.

V konstrukci 3000REF je použitý vysoce přesný analogově digitální audio převodník DAC, provádějící velice čistou konverzi bez falešných zákmitů (glitch free) mezi jednotlivými krokovanými vzorky. Průběh střídavého napětí generovaný digitálně analogovým převodníkem DAC poskytuje čistý, opakovatelný sinusový průběh tvořený 256 jednotlivými kroky vzorkování.

Převodník je navázaný na přesné, stabilizované stejnosměrné referenční napětí s nízkým šumem referenční Zenerovy diody LTZ1000 se stabilitou lepší než 2 ppm za rok.

Krokování po jednotlivých úrovních amplitudy průběhu střídavého napětí jako po velikostech stejnosměrného napětí laboratořím umožňuje provádět interní kalibrace výstupu střídavého napětí s plnou návazností, s domácí střídavou napěťovou referencí, která nevyžaduje externí kalibraci. V porovnání s externě kalibrovaným standardem na principu teplotního přenosu (thermal transfer standard) tak můžete každý rok ušetřit tisíce dolarů.

S pomocí software pro plně automatizované měření je možné měřit průběh amplitudy střídavého napětí jako stejnosměrné napětí a z těchto hodnot pak vypočítat efektivní hodnotu (RMS) výstupního střídavého napětí. Celý tento proces trvá pouze 40 minut, tedy mnohem méně než příprava standardu pracujícího na přenosu tepla (Thermal Transfer Standard) k použití.

Pro zajištění poměru nejistoty při testu (TUR – Test Uncertainity Ratio) 4 : 1 potřebného pro kalibraci moderních, vysoce přesných multimetrů, je třeba použít zdroj střídavého napětí s asi 20 ppm.

   
Výstup Přesnost Poznámky
10 V DC  
 
typicky lepší než 0,8 ppm/ měsíc
typicky lepší než 2 ppm/365 dní
Polovodičová reference se
stabilizovaným Zenerovým napětím.
7 V AC
 
typicky lepší než 20 ppm/24 hodin  
typicky lepší než 50 ppm/365 dní
Frekvenční rozsah
15 Hz až 1 kHz
10 kΩ
 
typicky lepší než 5 ppm/365 dní
 
Teplotní součinitel 0,1 ppm/ °C
4 svorkové zapojeníÚdaje jsou převzaté z webové stránky výrobce a mohou se měnit. Aktuální informace najdete na webových stránkách výrobce.