THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Transmille 3000CS
 
Transmille_3000CS prezentace Měření elektrických veličin : Transmille 3000CS
Výrobce:
logo_transmille8

Transmille 3000CS

Krátký popis

Přesné proudové bočníky

  • 4 bočníky 0,1 Ω až 100 Ω
  • 10 mA až 10 A
  • stabilita 5 ppm / 1 rok
  • teplotní koeficient až 0,6 ppm/° C
  • proudové a napěťové svorky
  • 4 vodičový výstup Pt100

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

3000CS je sada přesných proudových bočníků (zkratka v názvu CS znamená Current Shunts) pro proudy od 10 mA do 10 A pro rozšíření rozsahů multimetrů, které buï na požadovaných rozsazích nemají dostatečnou přesnost nebo jim potřebný proudový rozsah chybí.

Sada čtyř bočníků se samostatnými proudovými vstupy a vstupy pro snímání napětí, se stabilitou až 5 ppm po dobu 1 roku a teplotním koeficientem menším než 0,6 ppm/°C. Vysoce přesné snímací foliové rezistory poskytují proti jiným typům odporů neporovntelně menší vlastní ohřev i bez potřeby ponoření do olejové lázně.

Pro ověření vlivu vlastního zahřívání je vyvedený 4 vodičový výstup Pt100 a tak je možné vlastní zahřívání monitorovat a nezávisle ověřit vůči existujícím standardům.

Hodnota    
odporu
Ω
Teplotní
součinitel   
ppm/°C
Výkonové   
zatížení
W
Maximální   
proud
A
Stabilita po
dobu 1 roku
ppm
0,1 Ω 5 1 W 10 A 15
1 Ω 5 0,1 W 1 A 10
10 Ω 0,5 0,01 W 100 mA 10
100 Ω 0,5 0,001 W 10 mA 5


Základní technické údaje

Popis sada přesných bočníků Transmille 3000CS
Výstupy 10 mA, 100 mA, 1 A, 10 A
Výstup čidla   4-vodičový výstup Pt100 na zadním panelu
Rozměry 450 mm x 440 mm x 90 mm