THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Transmille 8600 frekvenční reference
 
Transmille_8600 prezentace Měření elektrických veličin : Transmille 8600 frekvenční reference
Výrobce:
logo_transmille8

Transmille 8600 frekvenční reference

Krátký popis

Přesný frekvenční GPS standard / čítač 8600

  • Generátor frekvence do 1 GHz
  • Výstup 10 MHz řízený GPS
  • GPS reference s vynikající přesností
  • Měření frekvence do 1 GHz
  • Výstup fáze A-B
  • Zdvojený VFD displej

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Generátor přesné frekvence do 1 GHz se samostatným přímým výstupem frekvence 10 MHz řízené GPS model 8600 Frequency Source / Measure GPS Standard byl zkonstruovaný tak, aby jím bylo možno kalibrovat všechny funkce moderních ručních i stolních čítačů a zdrojů signálu.

K dispozici je vysoce přesný referenční kmitočet řízený GPS až do 1 GHz, s výstupy pro fázi A-B, a nastavitelné úrovně pro ověření spouštěcích úrovní moderních čítačů a timerů.

Na rozdíl od jiných GPS referencí, může navíc 8600 s vysokou přesností měřit frekvence až do 1 GHz a tím odpadá potřeba mít ve vaší laboratoři další přístroj. Využitím nejnovější technologie GPS reference je 8600 kombinací velmi přesného zdroje kmitočtu i čítače v jednom přístroji.

Dvojitý VFD displej obsluze poskytuje možnost čtení naměřené hodnoty z určeného zdroje, s přímým přístupem k detailnímu nastavení i informacím navazujícího signálu satelitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

10 MHz REFERENCE  
Úroveň 12 dBm ±2 dbm/50 ohmů
Harmonické < 50 dBc
Přesnost 1 x 10-12  dlouhodobě
Krátkodobá stabilita  
Tau Allanova variance
1 s 2 x 10-12
10 s 4 x 10-13
100 s 5 x 10-12
1 000 s 2 x 10-12
Fázový šum (typicky)  
1 Hz -110 dBc
10 Hz -136 dBc
100 Hz -145 dBc
1 kHz -155 dBc
10 kHz -157 dBc
  Jednotka dBc vyjadřuje poměr vztažený k výkonu nosné.
Výstupy děliče kmitočtu  
Kmitočty 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz
  200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz, 50 kHz
  100 kHz, 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz
Úroveň do 1 MΩ 1 Všš ±50 mV obdélník
Úroveň do 50 Ω 500 mVpp ± 30 mV obdélník
Přesnost: 1 x 10-12  dlouhodobá
   
MĚŘENÍ NÍZKÝCH KMITOČTŮ
Rozsah 1 Hz až 10 MHz
Přesnost 1 x 10-12 ± digit
Rozlišení 0,01 ppm nebo 1 µHz, (který je větší)
Min.výstupní
úroveň
vysoká citlivost: 0,3 V
nízká citlivost: 200 mV
časy načítání 0,1s, 1 s, 10 s (gate times)
Spouštěcí úroveň 0 až 2 V po 10 mV
Měření periody  
VF filtr  
   
MĚŘENÍ VYSOKÝCH KMITOČTŮ
Přesnost 1 x 10-12 ± digit
Rozlišení 10 Hz
Min.výstupní
úroveň
 
10 MHz až 30 MHz (700 mVpp)
30 MHz až 100 MHz (300 mVpp)
100 MHz až 1 000 MHz (300 mVpp)
  Pozn: v návaznosti na originální dokumentaci je pro
mezivrcholové napětí Umv použito označení Vpp, v praxi také označované Vp-p, Vpk-pk, Vpeak-to-peak, nebo česky Ušš tedy napětí špička-špička
   
NASTAVENÍ FREKVENCE A VÝSTUPNÍ ÚROVEň
Sinusový průběh  
Frekvence 10 Hz až 2 MHz (krok po 1 Hz)
Přesnost 0,8 ppm
Úroveň do 1 MΩ:  
Na rozsahu vysokých
kmitočtů
250 mV až 5 V RMS (krok po 10 mV)
přesnost 2%
Na rozsahu nízkých
kmitočtů
0 až 250 mV RMS (krok po 1 mV)
přesnost 2% ±100 µV
Úroveň do 50 Ω:  
Na rozsahu vysokých
kmitočtů
125 mV až 2,50 V RMS (krok po 5 mV)
přesnost 2%
Na rozsahu nízkých
kmitočtů
0 až 125 mV RMS (krok po 0,5 mV)
přesnost 2% ±100 µV
   
Obdélníkový průběh  
Frekvence 10 Hz až 2 MHz (krok po 1 Hz)
Přesnost 0,8 ppm
Úroveň 5 Vpp ± 0,5 V
   
Vysokofrekvenční výstup  
Frekvence 5 MHz až 1,05 GHz (krok po 100 kHz)
Úroveň 600 mVpp ± 150 mVpp do 50 Ω
Přesnost 1 x 10-12  dlouhodobá
   
A-B výstupy  
Kmitočty
 
1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz
500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 5 000 Hz
Úroveň do 1 MW 1 Vpp ± 50 mV obdélník
Úroveň do 50 W 500 mVpp ± 30 mV obdélník
Rozsah fáze 0 – 359° (krok po 1°)
Přesnost fáze 0,0000072° x frekvence v Hz
   
Objednávání  
Model 8600 Source/measure frequency standart (base)
UKAS 8600 UKAS Certification – certifikát UKAS
Volitelná interní výbava
Option GPS Modul GPS reference
Option Rubidium Modul rubidiové reference – atomových rubidiových hodin


Údaje jsou převzaté z katalogového listu na webové stránce výrobce.