THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření elektrických veličin : Transmille AC/DC bočníky
 
AC-DC-Shunt-Transmille Měření elektrických veličin : Transmille AC/DC bočníky
Výrobce:
logo_transmille8

Transmille AC/DC bočníky

Krátký popis

Transmille AC/DC proudové bočníky

  • Rozdíly pro střídavé a stejnoměrné proudy jen 1 ppm
  • Vhodné pro proudy od 1 mA až do 100 A
  • Frekvenční rozsah od DC až do 30 kHz
  • Nízká indukčnost a kapacita
  • Plochá kmitočtová charakteristika

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Řada přesných proudových bočníků pro střídavý i stejnosměrný proud (AC/DC) obsahuje výběr koaxiálních nízkoindukčních proudových bočníků (shunt) v širokém rozsahu hodnot umožňujících měření proudů od 1 mA do 100 A.

Proudové bočníky jsou speciálně konstruované pro laboratorní měření střídavých nebo stejnosměrných proudů a také měření přenosu střídavých a stejnosměrných proudů. Bočníky pomáhají tato měření zjednodušit.

Konstrukce a použití vysoce jakostních komponentů zajišťují vyrovnanou kmitočtovou charakteristiku v celém rozsahu frekvencí. Použitá konstrukce a tvarové uspořádání komponentů má velmi nízkou vlastní indukčnost, kapacitu a také rozptýlení vznikajícího tepla do okolí a tím je zajištěna vysoká přesnost a stabilní opakovatelnost měření.

Vynikající přesnost porovnávaná s normálovými AC/DC odpory Wilkinson, s minimálním použitím korekčních koeficientů pro kmitočtovou charakteristiku.

Koaxiální konstrukce poskytuje vynikající přesnost, velmi malý vliv elektromagnetických polí a zajišťuje lineární a předvídatelnou frekvenční charakteristiku. Každý bočník má na výstupu konektor typu N, který při měření na vysokých frekvencích zajišťuje nízký šum a bočník se také k měřenému zařízení snadno připojuje.

Řada AC/DC bočníků obsahuje 14 vysoce přesných bočníků, každý z nich má při plné vstupní jmenovitě hodnotě výstupní napětí 0,7 V.

Vyráběné typy a jmenovité hodnoty proudu a odporu

Vstupní proud Jmenovitý odpor
A ohmy
0,001 A (1 mA) 714
0,01 A (10 mA) 71,4
0,02 A (20 mA) 35,7
0,05 A (50 mA) 14,28
0,1 A (100 mA) 7,14
0,2 A (200 mA) 3,57
0,5 A (500 mA) 1,42
1 A 0,714
2 A 0,357
5 A 0,142
10 A 0,0714
30 A 0,1428
50 A 0,357
100 A 0,00714

 Transmille také může na zakázku dodat proudové bočníky s hodnotou podle přání zákazník a umožnit tak přesné měření při jakémkoliv požadovaném proudu.

Každý bočník je pro zajištění nejvyšší dostupné přesnosti kalibrovaný Národní fyzikální laboratoří Velké Británie - National Physics Laboratory (NPL).

V tabulce je ukázka naměřených hodnot rozdílu v ppm mezi stejnosměrným a střídavým měřením 1 A koaxiálního proudového bočníku kalibrovaného NPL při různých kmitotech až do 10 kHz.

Aplikovaný proud: 1 A

Frekvence Hz 23 56 106 1000 2000 5000 10000
Diference ppm -8 5 -8 -4 1 -6 5

Údaje a ilustrční fotografie jsou převzdaté z webové stránky výrobce.