THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Vybíjení kondenzátorů : SD 300 Capacitor Discharge Unit
 
SD300 Vybíjení kondenzátorů : SD 300 Capacitor Discharge Unit

SD 300 Capacitor Discharge Unit

Krátký popis

Přístroj pro vybíjení kondenzátorů

  • Bezpečné vybíjení kondenzátorů
  • Bez jiskření
  • Dvouruční bezpečná obsluha
  • Napětí do 1000 V
  • Přenosný v kufříku
  • Výrobce Seaward

Detailní popis produktu

 Na současném trhu nic podobného jako SD 300 neexistuje

Je konstruován speciálně pro bezpečné vybíjení nahromaděné elektrické energie ve velkých kondenzátorech. V takovýchto kondenzátorech je nahromaděno potenciálně smrtelné množství energie a před prováděním servisu nebo údržby musí být bezpečně vybité. Obvyklý a nevhodný způsob vybíjení této energie před prováděním údržby, testování nebo oprav, je zkratování šroubovákem nebo drátem. To však může způsobovat nekontrolované jiskření a je extrémně nebezpečné. A také může kondenzátory zničit.

Přístroj pro vybíjení kondenzátorů SD 300 má unikátní bezpečnostní dvoutlačítkové dvouruční ovládání, kterým se vyvolá a udržuje vybíjení. Tím je zajištěno, ze obsluha nikdy nepřijde do styku s živými částmi obvodu. A to je podmínka bezpečnosti.

Přístroj pro vybíjení kondenzátorů je zkonstruován pro použití v aplikacích, kde je vyžadováno bezpečné vybíjení náboje v kondenzátorech s napětím až do 1000 V.

Výrobce: Seaward, viz http://www.seaward.co.uk/

Typickým příkladem použití je u

  • větrných elektráren,
  • řídících obvodů stejnosměrných motorů,
  • výroby řídících obvodů stejnosměrných motorů.
  • vybíjení kondenzátorů pro vyrovnávání účiníku

Typické vlastnosti

Jedinečná bezpečná konstrukce
Jestliže kondenzátory nejsou elektricky odděleny, inhibuje vybíjení znásobené bezpečnostní jištění.

Seznam UL
Vybíječ SD 300 je uveden v seznamu Underwritters Laboratories Ltd.

Elektrické oddělení mezi sondami
Aby při připojování nebo odpojování nedocházelo k jiskření, jsou všechny měřící šňůry a sondy elektricky oddělené.

Dvouruční obsluha
Pro spuštění a udržování vybíjení je nutno použít obě ruce a tím je zajištěno, že obsluha nepřijde do styku s nebezpečnými částmi.

Vlastní test
Všechny měřidla a indikátory vybíjení, měřící šňůry a pojistky měřících šňůr jsou testovány vlastním vestavěným funkčním vybavením.

Pevný rázuvzdorný kufřík
Rázuvzdorný kufřík s krytím IP 66 konstruovaný tak, aby odolával i v mimořádně tvrdých pracovních podmínkách.