THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření teplotních veličin : Additel ADT286
 
additel 286 Měření teplotních veličin : Additel ADT286
Výrobce:
additel

Additel ADT286

Krátký popis

Multifunkční referenční teploměr

 • Měření a kalibrace SPRT, RTD, termistorů a termočlánků
 • Přesnost poměru odporů 1 ppm (kanál 1)
 • 8 1/2 místný stejnosměrný multimetr
 • 2 vstupní kanály
 • Měření rozšiřitelné na až 82 kanálů
 • Dotykový barevný TFT 10,1“ (256 mm) displej
 • Bluetooth, WiFi, USB a Ethernet (RJ-45)
 • Automatické řízení teploty zdrojů tepla
 • Automatické řízení teploty, sběr a zpracování dat
 • Podpora pro vlastní řízení zdrojů tepla s RS-232
 • Hmotnost 8,39 kg

 

Detailní popis produktu

Země původu:
Spojené státy americké USA

Additel 286 je multifunkční referenční teploměr vybavený systémem sběru a zpracování dat a také 8,5 místným multimetrem. Je schopný skenovat a ukládat data z až 82 kanálů, rychlostí 10 kanálů za sekundu. Uživatelé si mohou ADT286 snadno konfigurovat pro provádění kalibrací přímo na místě použití, studií uniformity prostředí nebo ho používat jako přesný laboratorní teploměr a 8,5 místný multimetr s možností měření stejnosměrného napětí, proudu a odporu.

Additel 286 má mnoho užitečných funkcí, například vlastní systém regulace teploty, sběru dat a generování koeficientů, funkce Auto-zero power pro automatickou kompenzaci vlastního zahřívání, funkci automatické regulaci teploty zdrojů tepla Additel i jiných výrobců zdrojů tepla. Podporuje plně automatizované kalibrace teploty se sběrem dat a generování výsledných zpráv bez nutnosti používat nějaký další software.

Rozšiřující moduly pro multifunkční referenční teploměr ADT286

Základní jednotka ADT286 je přesný multifunkční referenční teploměr se dvěma měřicímu vstupy (kanály) pro měření standardních platinových odporových teploměrů SPRT. Potřebujte kalibrovat odporové teploměry RTD, platinové teploměry PRT, termistory nebo termočlánky? Stačí přidat modul skeneru a máte možnost měřit 10 RTD, PRT nebo termistorů a 20 termočlánků. Použitím dalších modulů skenerů je možné měřit až 82 kanálů. Každý dvacetikanálový modul je vybavený našimi proprietárními univerzálními svorkami (terminály) s nejlepší kompenzací studeného srovnávacího spoje.

Modul můžete posadit na ADT286 nebo ho připojit na dálku kabely a upravit pracoviště podle vašich požadavků tak, aby vám vyhovovalo co nejlépe.

Additel také má procesní modul speciálně určený pro měření procesních přístrojů, jako jsou vysílače teploty a teplotní spínače. Skener je také vybavený zdrojem smyčkového napájení pro vysílače.

ADT286 má velkou knihovnu senzorů pro podporu 15 typů termočlánků, standardních i speciálních, 18 různých odporových teploměrů, CVD, ITS-90 a celou řadu standardních křivek pro odporové teploměry RTD a termistory. ADT286 je vybavený speciálními aplikacemi jako je kalibrace sondy, kalibrace standardních platinových odporových teploměrů SPRT, mapování komor (chamber mapping) a postupně jsou přidávané i další aplikace.

Automatická regulace teploty a kalibrace sondy

Multifunkční referenční teploměr Additel 286 má předinstalované ovladače pro ovládání zdrojů tepla Additel a dalších výrobců. Stačí Additel 286 připojit k jednomu nebo více zdrojům tepla pomocí komunikačního kabelu, Ethernetu nebo bezdrátového připojení a Additel 286 bude automaticky regulovat nastavenou hodnotu a požadovanou stabilitu. Pokud váš zdroj tepla není na seznamu, můžete ovladač snadno přidat sami, takže můžete provádět automatizované kalibrace s jakýmkoli zdrojem tepla.

Kombinací řízení zdroje teploty s kalibrační aplikací sondy vzniká velmi účinné řešení automatizované kalibrace. Aplikace pro kalibraci sondy umožňuje automatické nastavení a běh kalibračních rutin s více nastavenými hodnotami a více zdroji tepla a k tomu sběr dat a generování kalibračních koeficientů – vše jedním zařízením a bez potřeby použití jiného softwaru. Do zdroje tepla prostě vložíte sadu různých typů a druhů čidel, připojíte ho k ADT286, spustíte aplikaci kalibrace sondy a přijdete k hotovému testu. Pak už jenom zbývá vygenerovat a exportovat všechna kalibrační data. Neexistuje žádný důvod, aby kalibrační technik manuálně monitoroval proces a zaznamenával data.

Standardní rezistory ADT286-RS (resistance standards)

K dispozici jsou standardní rezistory v hodnotách 25 a 100 ohmů a tak uživatelé mohou snadno využít poměr odporů připojením některého z našich referenčních rezistorů do kanálu 2 našeho nového ADT286. Ideální pro kalibraci standardních platinových odporových teploměrů a jakostních platinových odporových teploměrů.

Additel 286 technické údaje

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Síťové napětí 198 V až 242 V (na rozsahu 220V)
Síťový kmitočet 47 Hz až 440 Hz (automaticky zjištěný při zapnutí)
Příkon 40 VA špičkově, (30 W průměrně)
Provozní teplota 0°C až 50 °C
Skladovací teplota -20 °C až 70 °C
Doba zahřívání 90 minut pro dosažení uváděné nejistoty
Relativní vlhkost vzduchu provoz při 0 °C až 28 °C <90%
provoz při 28 °C až 40 °C <75%
provoz při 40 °C až 50 °C <50%
skladování -20 °C až 70 °C <95%
Nadmořská výška provoz do 2 000 m n.m., skladování do 12 000 m n.m.
Otřesy a nárazy splňuje MIL-28800F, třídu 3
Ochrana vstupu 50 V pro všechny funkce, rozsahy a svorky
Komunikace USB-A, USB-B, RJ-45, WiFi, Bluetooth
Paměť 10 GB – všechna data uložená s časovým razítkem
Lokalizace Angličtina, čínština
Displej 10,1“ (256 mm) TFT barevný dotykový displej
Rozměry 250 mm výška, 420 mm šírka, 200 mm hloubka
Hmotnost 8,39 kg
Certifikace CE
Platnost specifikace po 90 zahřívání na pracovní teplotu při teplotě 18 °C až 28 °C

Technické parametry měření jsou v originálním katalogovém listu výrobce a odborníkům jsou srozumitelné i bez překladu do českého jazyka. Zde jsou pro první seznámení uvedené alespoň nadpisy jednotlivých tabulek a rozsahy. Kompletní údaje najdete na webových stránkách výrobce www.additel.com

MĚŘENÍ

Specifikace uváděné pro dobu 24 hodin se vztahují ke kalibračním standardům a předpokládají provoz v kontrolovaném prostředí elektromagnetických polí podle EN 61326

Přesnost poměru odporů (Rx/Rs) s použitím externího Rs (normálového odporu)

Rozsah 100 Ω s referenčním rezistorem Rs 25 Ω
Rozsah 400 Ω s referenčním rezistorem Rs 100 Ω

Přesnost poměru SPRT/PRT s použitím externího Rs (normálového odporu)

SPRT / PRT typu PT25 s externím referenčním rezistorem Rs 25 Ω
SPRT / PRT typu PT100 s externím referenčním rezistorem Rs 100 Ω

Přesnost měření odporu s použitím interního Rs

Pomalu, středně rychle a rychle
Rozsah 0 až 100 Ω
Rozsah 0 až 400 Ω
Rozsah 0 až 4 000 Ω

Měření PRT s použitím interního Rs

Pomalu, středně rychle a rychle
Při -200 °C, 0 °C, 300 °C, 600 °C

Měření napětí termočlánku

Pomalu, středně rychle a rychle
Rozsah -100 až 100 mV

Přesnost srovnávacího spoje termočlánku

Přesnost: CJC ±0,1 °C , 1 rok, 23 °C ± 5 °C
Koeficient vlivu prostředí: mimo rozsah 18 °C až 28 °C se přidává 0,02 °C/°C
Skenování: Každý skener signálu má 10 čidel teploty srovnávacího spoje

Přesnost teploty termočlánku

Termočlánky E, J, K, T, R, S, B, N, L, U

Přesnost odporu termistoru

Pomalu, středně rychle a rychle
Rozsah 0 až 12 kΩ
Rozsah 10 až 120 kΩ
Rozsah 100 až 1 000 kΩ

Přesnost teploty termistoru

Pomalu, středně rychle a rychle
Typ 10 kΩ

Měření stejnosměrného napětí

Rozsah –100 až 100 mV
Rozsah –1 až 1 V
Rozsah –10 až 10 V
Rozsah –50 až 50 V

Měření stejnosměrného proudu

Rozsah –100 až 100 μA
Rozsah –1 až 1 mA
Rozsah –10 až 10 mA
Rozsah –100 až 100 mA

Měření odporu při stejnosměrném napětí (DC)

Rozsah 0 až 100 Ω
Rozsah 0 až 1 kΩ
Rozsah 0 až 10 kΩ
Rozsah 0 až 100 kΩ
Rozsah 0 až 1 MΩ
Rozsah 0 až 10 MΩ
Rozsah 0 až 100 MΩ

Všechny dále uváděné specifikace platí po přední panel po alespoň 90 minutách zahřívání.