THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Technologické lázně : Kapalina Techne FHTFHI
 
Techne_Fluid_FHTFH1 Technologické lázně : Kapalina Techne FHTFHI
Výrobce:
Techne_logo5

Kapalina Techne FHTFHI

Krátký popis

Kapalina pro přenos vysokých teplot 

 • Doporučený rozsah od +60 °C do +250 °C
 • Pro kapalinové lázně Techne
 • Bezpečná a netoxická

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Kapalina pro přenos vysokých teplot

 • Doporučený rozsah od +60 °C do +250 °C
 • Pro kapalinové lázně Techne
 • Bezpečná a netoxická

 

Vlastnosti a výhody

 • Nízká viskozita
 • Zlepšená uniformita a stabilita teploty v lázni
 • Rozšířené rozmezí ohřevu a chladnutí
 • Levnější než glykol a silikonové oleje
 • Bezpečné a netoxické
 • Běžné 5 galonové nádoby

Vysokoteplotní kapalina poskytuje průmyslové, prakticky netoxické, ekonomicky efektivní univerzální lázně, teplotně stabilní při teplotách až do +315 °C. Tato kapalina vykazuje výbornou účinnost v celém rozsahu teplot bez negativního vlivu na ekonomiku provozu nebo integritu celého zařízení.

Na rozdíl od méně stabilních kapalin na bázi minerálních olejů naše vysokoteplotní kapaliny uživatelům poskytují jistotu a spolehlivost bez přednostní ceny ostatních kapalin. Doporučený rozsah teplot je od +60 °C do +250 °C.

Kapalina není určena pro dlouhodobé souvislé používání (delší než několik hodin) při teplotě vyšší než 100 °C, protože u ní dochází k silné oxidaci. Stejně jako u jiných vysokoteplotních kapalin je pro provozní teploty vyšší než 150° C doporučeno použít digestoř (odsávání).

UPOZORNěNÍ: Kapaliny pro lázně Techne, nebo jejich páry, se mohou stejně jako jiné kapaliny pro přenos tepla při uvolnění do okolního prostředí a při styku s horkými předměty, jiskřením, otevřeným ohněm nebo jinými zápalnými zdroji, vznítit.

Technické údaje

Určení pro vysoké teploty
Vzhled čirá, světle hnědá, olejovitá
Bod varu 330 °C (626 °F)
Složení Syntetické organické uhlovodíky
Bod hoření 210 °C (410 °F)
Bod vzplanutí 180 °C (356 °F)
Teplota samovnícení 330 °C (626 °F)
Tepelná vodivost 0,135 Wm.K při 20 °C
Doporučený rozsah teplot 60 °C až 250 °C

 

Kód výrobku Popis
7012603 Kapalina pro přenos vysokých teplot - High Temperature Heat Transfer Fluid