THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Přepínače měřicích míst : Přepínač měřicích míst 5012
 
TE5012 Přepínače měřicích míst : Přepínač měřicích míst 5012
Výrobce:
logo_time-electronics5

Přepínač měřicích míst 5012

Krátký popis

24 kanálový programovatelný přepínač

  • 24 přepínačů s indikací LED
  • 2 pólové přepínače
  • IEEE/ GPIB/ IEC/ HPIB
  • Lokální i dálkové ovládání
  • Vlastní test

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Rozměry

  • 482 x 381 x 89 mm ve verzi pro skříňovou sestavu
  • 436 x 381 x 103 mm ve stolní verzi

Hmotnost

  • 8,5 kg ve vestavné verzi
  • 8 kg ve stolní verzi

Popis

5012 je mikroprocesorem řízený 24 kanálový přepínač, který může být ovládán lokálně nebo po sběrnici IEE-488.

5012 nabízí celou řadu možností přepínání s aplikacemi v ATE (Automatic Test Equipment), výrobě, řízení procesů a monitorování prostředí.

Lokální obsluha je snadná – prostě se stiskne tlačítko požadovaného kanálu. Zvolené kanály jsou indikovány LED.

TECHNICKÉ ÚDAJE PřEPÍNAčů

TYP 24 kanálový dvoupólový s rozpojením před sepnutím
PřECHODOVÝ ODPOR KONTAKTů < 150 miliohmů – každý přepínač
KONTAKTY zlacené
DOBA PřEPNUTÍ 20 milisekund
®IVOTNOST až 200 milionů cyklů
PřIPOJENÍ čtyři 37-pólové konektory typu „D“
ZATÍ®ENÍ 1 A při 30V= (nebo 100V~)

INTERFACE
 
TYP INTERFACE IEEE-488 GPIB/ HPIB
ADRESOVÁNÍ přepínači 0-31 na zadním panelu
KONEKTOR SBěRNICE Standardní 24 pinový konektor IEEE-488
ODDěLENÍ SBěRNICE Všechny přepínače jsou odděleny od sběrnice až do úrovně 350V


PROGRAMOVÁNÍ

Každý přepínač je adresován číslem své fyzické pozice takovým, jaké je vidět na předním panelu (1 - 24).

Jeden nebo i několik přepínačů může být zadáno jedním příkazovým řetězcem.

Povely pro každý přepínač jsou odděleny středníkem (;) a případná časová prodleva (delay time) je zadána ve tvaru ´/X/Y´ kde ´X´ je prodleva zapnutí a ´Y´ je prodleva vypnutí, obě hodnoty v desetinách sekundy.

Kompletní příkazový řádek je zakončen buï znakem CR pro návrat vozíku (carriage return) nebo LF pro přesun na nový řádek (line feed) (pozn.: 0Ah, 0Dh).