THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření teplotních veličin : Kapalina Techne FHTFLO
 
Techne_Fluid_FHTFLO Měření teplotních veličin : Kapalina Techne FHTFLO
Výrobce:
Techne_logo5

Kapalina Techne FHTFLO

Krátký popis

Kapalina pro přenos nízkých teplot 

 • Doporučený rozsah od -40 ° C do až 125 ° C
 • Pro kapalinové lázně Techne
 • Bezpečná a netoxická

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Kapalina pro přenos nízkých teplot

 • Doporučený rozsah od -40 ° C do až 125 ° C
 • Pro kapalinové lázně Techne
 • Bezpečná a netoxická

 

Vlastnosti a výhody

 • Nízká viskozita
 • Zlepšená uniformita a stabilita teploty v lázni
 • Rozšířené rozmezí ohřevu a chladnutí
 • Levnější než glykol a silikonové oleje
 • Bezpečné a netoxické
 • Běžné 5 galonové nádoby

Kapalina pro přenos nízkých teplot je navržena tak, aby byla netoxická, s malým zápachem a za přijatelnou cenu. Uspokojí očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků tím, že poskytuje ekologicky šetrné a teplotně účinné kapaliny pro přenos tepla s bodem vzplanutí 61 °C nebo vyšší.

Tekutina má nízkou viskozitu a neporovnatelné charakteristiky přenosu tepla v celém rozsahu teplot.

Doporučený rozsah teplot je od -40 ° C do až 125 ° C. Pro otevřené lázně u nichž má teplota překročit +50 °C se doporučuje použít digestoř (odsávání).

Technické údaje

Určení pro nízké teploty
Vzhled Průhledná, čirá
Bod varu 191 °C (376 °F)
Složení Směs alifatických uhlovodíků
Bod hoření 72 °C (162 °F)
Bod vzplanutí 61 °C (141 °F)*
Teplota samovnícení 337 °C (640 °F)
Tepelná vodivost 0,1126 Wm.K při 0 °C °C
Doporučený rozsah teplot   -52 °C až 58 °C **


*   Uzavřená nádoba; otevřená nádoba: 68.8 °C (156 °F)
** Otevřená soustava; uzavřená soustava: -73 °C až 177 °C (-100°F to 350°F)

UPOZORNěNÍ: Kapaliny pro lázně Techne, nebo jejich páry, se mohou stejně jako jiné kapaliny pro přenos tepla při uvolnění do okolního prostředí a při styku s horkými předměty, jiskřením, otevřeným ohněm nebo jinými zápalnými zdroji, vznítit.

Kód výrobku Popis
7012602 Kapalina pro přenos nízkých teplot - Low Temperature Heat Transfer Fluid