THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření tlaku : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3500
 
cpb3500-800x480 Měření tlaku : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3500
Výrobce:
wika

Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3500

Krátký popis

Pneumatický tíhový kalibrátor tlaku

 • Pneumatický dead-weight tester
 • Primární etalon
 • Kalibrace tlaku od –1 do 120 bar
 • Reference pro výrobu, kalibrace a testování
 • Čtyři pístové systémy pro různé rozsahy
 • Sada závaží pro vybrané tlaky
 • Samostatný komplet

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

Pneumatický tíhový kalibrátor tlaku

 • Pneumatický dead-weight tester
 • Pístový tlakoměr
 • Primární etalon
 • Kalibrace tlaku od –1 do 120 bar
 • Reference pro výrobu, kalibrace a testování
 • Čtyři pístové systémy pro různé rozsahy
 • Sada závaží pro vybrané tlaky
 • Samostatný komplet

 

Speciální vlastnosti

 • Celková nejistota měření 0,015% až 0,006% z měřené hodnoty.
 • Čtyři různé pístové systémy pro rozsahy ±1 bar, 0,1 až 7 bar, 0,2 až 25 bar, 1 až 70 bar a 1 až 120 bar, nebo také pro rozsahy v librách na čtverečný palec a kPa.
 • Stabilní hliníková základna s pevným rázuvzdorným ABS krytem pro použití v hrubém průmyslovém prostředí a přitom s kompaktními rozměry a nízkou hmotností.
 • Výměnné písty a sada diskových závaží pro každý model, závaží vyrobená z nekorodující nemagnetické oceli.
 • Součástí je i tovární kalibrace jako standard s návazností na národní standardy a volitelnou možností UKAS kalibrace.
 • CPB3500 je ideální nástroj pro kalibraci, testování, nastavování různých typů tlakoměrů v laboratorním prostředí, ve výrobě, nebo přímo na místě v terénu.

Popis

Balanční pístový tlakoměr - dead-weight tester (s vyrovnáním měřeného tlaku s tlakem vyvíjeným tíží pístu zatíženého přesným diskovým závažím) je skutečný primární standard, ve kterém se měřený tlak odvozuje z rovnice p = F/S (kde p je tlak, F síla a S plocha pístu). Mechanický princip měření poskytuje vynikající spolehlivost a stabilitu po dobu měření, eliminuje většinu možných chyb měření a snižuje nejistotu měření.

Přesné a jemné nastavení tlaku se provádí dvěmi přesnými ventily s měkkým dosedem v kombinaci s jemným nastavením objemu. Bezpečnostní tlakoměr na základně zobrazuje přibližný tlak. Závaží jsou nasazována shora na osu pístu tlakového systému - kromě rozsahu 25 bar, kde jsou závaží pokládána na nosič závaží - tak, aby píst ve válci měl minimální bočný pohyb a tření.

Přístroj má robustní, tuhou, stabilní hliníkovou základnu odolnou proti korozi a kryt z rázuvzdorného ABS. Pístové tlakové systémy různých modelů řady CPB3500 jsou vzájemně zaměnitelné, takže v případě potřeby změny rozsahu je možné snadno provést úpravu výměnou systému. Základny je možné rychle přeměnit na komparátor substitucí vhodného standardu pro použitý píst a sadu závaží.

Součástí konstrukce systému je ochrana proti překročení tlaku například i v případě eventuálního zvednutí závaží při tlaku v systému a tím zvednutí pístu ven z válce, což by způsobilo poškození pístového systému.

Sada závaží

Zátěž je přímo úměrná cílovému tlaku, který je dosahován optimálně odstupňovanými hmotnostmi.

Sady závaží se vyrábějí pro jednotky tlaku bar, kg/cm2, kPa, MPa nebo lb/in2, případ ně na objednávku i na jiné jednotky (např. mm vodního sloupce, apod.). Sada závaží je pro tentýž rozsah plně použitelná pro různé pístové systémy bez vlivu na přesnost standardu.

Závaží jdou vyráběná pro standardní tíhové zrychlení 9,80665 m/s2, ale je možné je upravit pro určitou lokalitu s jiným tíhovým zrychlením a také s kalibrací UKAS.

Závaží jsou vyrobená z nemagnetické nekorodující oceli a tak jsou dlouhodobě extrémně stabilní.

Sestava pístu s válcem (piston-cylinder system)

Píst (piston) i válec (cylinder) tlakové komory sou vyrobené z karbidu wolframu (tungsten carbide, ve strojnictví je běžně používaný název karbid). Použití těchto materiálů má v porovnání s jinými materiály velmi nízký koeficient roztažnosti působením tlaku a teploty a tím velmi dobrou linearitu účinné plochy pístu a velmi vysokou přesnost.

Píst a válec musí pracovat pouze s čistým vzduchem / plynem, kromě rozsahů 70 bar a 120 bar, kde je systém píst-válec smáčený olejem.

Píst s válcem je velmi dobře chráněný proti kontaktu, nárazům nebo kontaminaci z venkovního prostředí umístěním v pevném krytu z nerezové oceli. Zároveň je provedená i ochrana proti překročení tlaku, která chrání píst před vertikálním vytlačením ven a zabraňuje poškození systému s pístem a válcem v případě odstranění závaží i když je pod tlakem.

Celková konstrukce a velice přesná výroba pístu i válce zajišťují vynikající provozní vlastnosti pístového systému, s dlouhou dobou volného otáčení a malým odtokem. Tím je dosažena dlouhodobá stabilita. Proto je doporučený interval překalibrace v závislosti na intenzitě používání jen dva až pět let.

Všechny základny jsou pro připojení systému píst-válec vybavené vnitřním závitem G1.

Pokud by zařízení nepracovalo při referenčních podmínkách (při teplotě prostředí 20 °C, atmosférickém tlaku 1 013 mbar a relativní vlhkosti vzduchu 40% je třeba provést příslušné korekce, například s použitím doplňku CalibratorUnit CPU6000.

V tabulce jsou uvedené počty závaží v sadě s jejich jmenovitou hmotností a výsledným jmenovitým tlakem v odpovídajících rozsazích měření. Z originálního katalogu jsou pro základní informaci vybrané tabulky pro tlak v barech. V originálu jsou i v dalších jednotkách.

TECHNICKÉ ÚDAJE CPB3500
Pístový tlakový systém - piston-cylinder system

Rozsah měření v barech 1) 0,2 až 15 0,2 až 30 1 až 100 3 až 400 15 až 1 000 10 až 1 600
Počet disků / tlak jednoho disku n tlak n tlak n tlak n tlak n tlak n tlak
Píst s nosníkem 1 0,015 1 0,015 1 0,1 1 0,2 1 1 1 1
Standardní sada závaží 1 0,005 1 0,005 1 0,4 1 0,3 2 1 2 1
3 0,02 3 0,02 2 0,5 1 4,5 5 10 1 18
2 0,01 2 0,01 5 1 3 5 1 9 4 20
6 0,05 6 0,05 2 0,2 2 2 2 4 1 10
- - 1 1 1 0,05 1 0,5 1 0,5 1 2  
- - - - - - - - - - 1 0,5
Sada závaží pro malé přírůstky (volitelná) - - - - 2 0,02 2 0,2 1 0,4 1 0,4
- - - - 1 0,01 1 0,1 1 0,2 1 0,2
- - - - 1 0,005 1 0,05 1 0,1 1 0,1
- - - - - - 2 0,02 2 0,04 2 0,04
- - - - - - 1 0,01 1 0,02 1 0,02

 

Rozsah měření v barech 2) 0,015 až 1 0,015 až 2 0,1 až 7 0,2 až 25 1 až 70 1 až 120
Potřebná zátěž 3,3 kg 6,54 kg 22,5 kg 21 kg 29 kg 49,5 kg
Nejmenší krok se standardní sadou 3) 0,005 bar 0,005 bar 0,5 bar 0,3 bar 0,5 bar 0,5 bar
Nejmenší krok s jemnou sadou 4) - - 0,005 bar 0,01 bar 0,02 bar 0,02 bar
Jmenovitá plocha pístu v palcích čtverečných 1/2 in2 1/2 in2 1/2 in2 1/8 in2 1/16 in2 1/16 in2
Přesnost (z měřené hodnoty)
Standardní 5) 0,015% rdg.
Prémiová 6) 0,008% rdg. 0,006% rdg. 0,008% rdg.
Materiál  
Píst (piston) Legovaná chromová ocel Karbid wolframu Legovaná chromová ocel
Válec (cylinder) Žíhaná nerezová ocel Karbid wolframu Bronz
Sada závaží Nemagnetická nerezová ocel
Rozměry  
Kufřík pro závaží 400 x 310 x 310 mm a 215 x 310 x 310 mm

 1) K dispozici jsou sady závaží i pro další jednotky tlaku
2) Teoretická počáteční hodnota odpovídající tlaku vyvolaného tíhou samotného pístu nebo pístu s nosičem závaží.
3) Nejmenší hodnota tlaku, kterou je možné dosáhnout se standardní sadou závaží
4) Nejmenší hodnota tlaku, kterou je možné dosáhnout s volitelnou sadou nebo sadou pro jemné přírůstky. Další redukce jemných přírůstků je možná použitím sady třídy M1 nebo F1.
5) Přesnost vztažená k měřené hodnotě, od 10% měřeného rozsahu ke kompenzaci aktuální plochy pístu. Standardní přesnost bez dalších korekcí pro aktuální plochu až na 0,02% (0,01% měřené hodnoty pod 10% rozsahu. Pro rozsah 0,015 až 1 bar pod 10% rozsahu je přesnost 0,04% z měřené hodnoty.
6) Testery s tíhovým zatížením pístu jsou pro třídu nejvyšší přesnosti na vyžádání dodávány s UKAS kalibračními certifikáty pro plochu pístu a hmotnost zátěže.

 

Základna - base

Přípojky
Připojení pístového systému piston-cylinder. Vnitřní závit (female) G1
Připojení testovaného tlakoměru Vnitřní závit (female) G ½, připojení loose union, včetně sady adaptérů na vnitřní závit G 1/4 a G 3/8
Připojení externího zdroje tlaku Vnitřní závit (female) G ¼, součástí dodávky je i adaptér G 1/4 B na G 1/4 NPT (s vnitřním závitem).
Fyzické parametry
Médium pro přenos tlaku Jako pneumatické médium se používají čisté, suché plyny nezpůsobující korozi (např. vzduch nebo dusík)
Hmotnost základny 12 kg
Provozní teplota 10°C až 30°C
Rozměry základny 510 x 490 x 300 mm (bližší údaje v originálním katalogu výrobce)

Údaje a ilustrace jsou převzaté z webové stránky výrobce.