THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření tlaku : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3800HP
 
cpb3800hp Měření tlaku : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3800HP
Výrobce:
wika

Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB3800HP

Krátký popis

Hydraulický tíhový tlakový kalibrátor

  • Primární tlakový standard
  • Verze CPB3800 pro vysoký tlak
  • Hydraulický tlak až do 2 600 bar
  • Dvourozsahový pístový systém
  • Celková nejistota až 0,01% RD
  • Píst zatížený přesným závažím (DWT)
  • Sada přesných diskových závaží
  • Kompletní samostatné zařízení

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Osvědčený tlakový standard

Tlakoměry s vyrovnáváním tlaku (pressure balances) proti tlaku vyvinutým tíhou kalibrované zátěže na píst (dead-weight testers) jsou nejpřesnější zařízení pro kalibraci elektronických nebo mechanických tlakoměrů, která jsou na trhu. Přímé měření tlaku (p = F / S) při použití vysoce kvalitních materiálů, umožňuje dosáhnout velmi malou nejistotu měření spolu s vynikající dlouhodobou stabilitou. Tlakové standardy (testery na principu statického zatížení tlakového pístu závažím, dead-weight tester), se proto již mnoho let používají ve výrobě, v kalibračních laboratořích v průmyslu, národních institutech a výzkumných laboratořích.

Samostatný provoz

Díky vyvíjení tlaku vlastní vestavěnou pumpou a čistě mechanickému principu měření, je model CPB3800HP ideální pro použití při údržbě a servisu přímo na místě.

Základní princip

Tlak je definován jako podíl síly a plochy. Jádrem tlakového standardu CPB3800HP je velmi přesně vyrobený systém tvořený pístem ve válci (piston-cylinder system), na který gravitační silou působí hmotnost závaží nakladeného na píst a tím je vyvíjený tlak v jednotlivých zkušebních bodech.

Výsledný tlak je přímo úměrný zátěži optimálně odstupňovaných hmotností kotoučových závaží. Standardně jsou tato závaží vyráběná pro standardní gravitační zrychlení (9,80665 m/s2), která je možno upravit pro určitou lokalitu a také kalibrované UKAS.

Vestavěná vřetenová pumpa se dvěma pístovými plochami umožňuje rychlé naplnění testovaného systému a plynulé vyvíjení tlaku až do 2 600 barů. Vřetenová pumpa současně umožňuje jemné nastavení tlaku. Schéma ovládání tlakového systému na základně kalibrátoru umožňuje snadné a rychlé ovládání.

Jakmile měřicí systém dosáhne vyváženého stavu (ekvilibria), dojde k rovnováze sil mezi tlakem a tlakem působeným hmotností použitých závaží (odtud je i další používaný název „balance tester“). Díky vynikající jakosti systému a vlastnostem použitých materiálů tento tlak zůstává stabilní po dobu několika minut, takže je možné bez problémů číst hodnotu tlaku pro porovnávací (komparativní) měření, nebo je možné na testovaném zařízení provádět potřebné nastavení.

Kompaktní konstrukce

CPB3800HP má během provozu stále stejné rozměry, které se během provozu nemění, protože vřetenová pumpa pracuje uvnitř tělesa základny. Díky kompaktním rozměrům, mimořádně robustnímu ABS krytu a nízké hmotnosti, je CPB3800HP zvláště vhodný pro aplikace přímo na místě použití.

Přípojka pro testované zařízení má vnitřní závit G 1/2 „union nut“ s kovovým kuželem. Součástí dodávky jsou závitové adaptéry s vnějším závitem M16 x 1,5, M20 x 1,5 a 9/16-18 UNF (s jemným závitem, stoupáním).

Sestava pístu s válcem

Konstrukční provedení s dvourozsahovým pístovým systémem poskytuje dva rozsahy měření v jednom systému i s automatickým přepínáním mezi nízkotlakým a vysokotlakým pístem. Uživatel tak má extrémně flexibilní měřicí zařízení s vysokou přesností v širokém rozsahu tlaků pouze s jedním tlakovým systémem piston-cylinder a jednou sadou závaží. Navíc je možné nasazením jedné zátěže dosáhnout dvou zkušebních tlakových bodů.

Píst (piston) i válec (cylinder) tlakové komory jsou vyrobené z kalené oceli nebo karbidu wolframu (tungsten carbide). Použití těchto materiálů má v porovnání s jinými materiály velmi nízký koeficient roztažnosti působením tlaku a teploty a tím velmi dobrou linearitu účinné plochy pístu a velmi vysokou přesnost.

Píst a válec jsou velmi dobře chráněné proti kontaktu, nárazům nebo kontaminaci z venkovního prostředí umístěním v pevném krytu z nerezové oceli. Zároveň je provedená i ochrana proti překročení tlaku, která chrání píst před vertikálním vytlačením ven a zabraňuje poškození systému s pístem a válcem v případě sundání závaží i když je pod tlakem.

Závaží se nasazují přímo na osu pístu. Nasazování zátěže je tak jednodušší a umožňuje nastavení nižší počáteční hodnoty tlaku.

Celková konstrukce pístového systému piston-cylinder a velice přesná výroba pístu i válce zajišťují velmi malé tření a tím i vynikající provozní vlastnosti s dlouhou dobou volného otáčení a malým klesáním. Tím je dosažena dlouhodobá stabilita. Proto je doporučený interval překalibrace v závislosti na intenzitě používání jen dva až pět let.

V konstrukci tlakového systému je jeden píst pro vyvíjení vysokého tlaku a druhý píst pro nizký tlak je tvořený válcem vysokotlakého systému (viz obrázek v originální dokumentaci).

Sada závaží

V tabulce jsou uvedené počty a hmotnosti závaží v sadě závaží s jejich jmenovitou hmotností a výsledným jmenovitým tlakem v odpovídajících rozsazích měření. Pokud by zařízení nepracovalo při referenčních podmínkách (při teplotě prostředí 20 °C, atmosférickém tlaku 1 013 mbar a relativní vlhkosti vzduchu 40%) je třeba provést příslušné korekce, například s použitím doplňku CalibratorUnit CPU6000.

Závaží jsou standardně vyrobená pro standardní gravitační zrychlení (9,80665 m/s2) , ale je možné provést úpravu pro jakékoliv místní gravitační zrychlení.

Sada přesných diskových zátěží
Rozsah měření [bar]   1 až 60 20 až 2 600
Jmenovitý tlak na kus Počet disků Jmenovitý tlak Jmenovitý tlak
Hmotnost pístu 1 1 20
Nosič závaží 1 10 200
Závaží (nakládaná na nosič) 7 10 200
Závaží (nakládaná na osu pístu) 3 10 200
  1 9 180
  1 5 100
  2 2 40
  1 1 20
  2 0,5 10
Sada malých závaží pro jemné přírůstky (volitelná) 2 0,2 4
  1 0,1 2
  1 0,05 1
  2 0,02 0,4
  1 0,01 0,2

 

Vysvětlivky k tabulce:
- Počet disků v sadě dodávané k přístroji
- Jmenovitý tlak na jeden kus použitého závaží.
- V originálu je také tabulka diskových závaží pro tlaky v librách na čtverečný palec.

 

Technické údaje modelu CPB3800HP

Pístový systém piston-cylinder
Rozsah měření 1) 1 až 60 bar / 20 až 2 600 bar
Potřebná zátěž 107 kg
Nejmenší krok 2) 0,5 bar / 10 bar
Jmenovitá činná plocha pístu 1/16 in2
Přesnosti
Standardní 3), 4) 0,025% z měřené hodnoty
Volitelná 3), 4) 0,01% z měřené hodnoty
Médium pro přenos tlaku Hydraulická kapalina na základě minerálního oleje VG22 (součástí dodávky je 0,5 litru)
Materiál
Píst Karbid wolframu / ocel
Válec Ocel / karbidu wolframu
Sada zátěží Nekorodující, nemagnetická ocel

Základna
Přípojky
Přípojka pro pístový systém piston-cylinder G 3/4 B (vnější závit – male)
Přípojka pro testovaný předmět G 1/2 s vnitřním závitem„union nut“ s kovovým kuželem, se třemi závitovými adaptéry s jemným závitem (stoupáním) M16 x 1,5 / M20 x 1,5 a 9/16-18 UNF
Materiál
Smáčené části Austenitická nekorodující ocel, vysokopevnostní legovaná mosaz, nitrilová guma
Médium pro přenos tlaku Hydraulická kapalina z minerálního oleje VG22 (součástí dodávky je 0,5 litru)
Rezervoár 170 cm3>
Hmotnost a rozměry
Hmotnost základny 13,5 kg
Rozměry základny 401 x 397 x 155 mm
Provozní teplota 18 až 28 °C

1) Teoretická počáteční hodnota; odpovídá hodnotě tlaku vyvinutého pístem nebo pístem a jeho složením (jeho vlastní hmotností) Pro optimalizaci provozních charakteristik je třeba použít více zátěží
2) Nejmenší změna hodnoty tlaku kterou je možné dosáhnout se standardní sadou zátěží. Pro snížení tlaku je také k dispozici sada zátěží s jemnými přírůstky hmotnosti.
3) Přesnost od 10% měřicího rozsahu se odvozuje od měřené hodnoty. Na nejnižší části rozsahu je přesnost 0,025% z měřené hodnoty.
4) Nejistota měření přepokládá referenční podmínky (teplota okolí 20 °C, atmosférický tlak 1 013 mbar, relativní vlhkost 40%). Při provozu bez použití doplňkové CalibrationUnit je třeba podle potřeby provést příslušné korekce.
Poznámka: velikost plochy pístu uvádí výrobce v palcích čtverečných, v metrických jednotkách se neuvádí.