THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření tlaku : Pístové tlakoměry - kalibrátory Wika CPB.... souhrn
 
cpb-prehled Měření tlaku : Pístové tlakoměry - kalibrátory Wika CPB.... souhrn
Výrobce:
wika

Pístové tlakoměry - kalibrátory Wika CPB.... souhrn

Krátký popis

Balanční tíhové tlakové testery

  • Etalony tlaku a tlakové testery
  • Píst zatížený přesným závažím
  • Vysoká přesnost a stabilita
  • Vysoce jakostní vřetenová pumpa
  • Pneumatické i hydraulické modely
  • Tlakový systém s jedním nebo dvěma písty
  • Sada závaží

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Pístové tlakoměry, etalony a testery tlakoměrů, pracující na principu porovnávání referenčního tlaku vyvinutého tíhou přesné zátěže na píst se známou efektivní plochou s tlakem vyvinutým vlastní pumpou nebo tlakem přivedeným z externího zdroje tlaku až do dosažení rovnovážného stavu, při kterém se oba tlaky vyrovnají a píst v tomto „mrtvém bodu“ jakoby plave na tlakovém médiu. Přístroje tohoto typu jsou označované jako dead-weight tester s obvykle používanou zkratkou DWT.

Používají se jako etalony prvního řádu nebo zdroj referenčního tlaku pro testování manometrů v laboratořích nebo přímo na místě užití. Pokrývají široký rozsah pneumatických i hydraulických kalibračních tlaků.

Základní částí zařízení je vertikální válcová komůrka s pístem, na jehož osu se nakládají kovové kotouče jako zátěž, která se při vyrovnání tlaků drží nadzvednutá ve stabilní plovoucí, jakoby „mrtvé poloze“.

Podle základního konstrukčního provedení s pístem ve válci výrobci pro základní část zařízení používají název piston-cylinder system. Podle dosaženého rovnovážného stavu se tato zařízení také označují jako balanční testery (balance tester). Podle tlakového média jsou také rozdělené na pneumatické a hydraulické pro jejich typické rozsahy tlaků.

K přístrojům se dodává sada kalibrovaných závaží ve tvaru kotoučů se středovým otvorem, kterým se nasazují na osu, která tlačí píst, který v tlakové komůrce válce vyvíjí přesně definovaný tlak. Válec tlakové komory a píst jsou vyrobené z karbidu wolframu, který má pro tento účel nejvhodnější fyzikální vlastnosti, včetně dlouhodobé stability. Pro dosažení co nejnižšího tření mezi válcem a pístem se při dosažení rovnovážného stavu píst se závažím roztočí a nechá se volně otáčet.

Využívá se základní princip vyjádřený rovnicí p=F/S kde p je tlak působící na známou plochu S pístu a F působící síla.

Síla F je daná součinem hmotnosti m pístu se závažím a tíhového zrychlení g. Vyrábějí se pro standardní zrychlení 9,80665 m/s2, ale je možné závaží přizpůsobit jinému lokálnímu tíhovému zrychlení.

Díky použití vysoce jakostních materiálů je dosahována malá nejistota měření a vynikající dlouhodobá stabilita.

S balančními „dead-weight testery“ je možné měřit tlaky až do 10 000 barů, s přesností mezi 0,005% až 0,1%, ačkoliv většina aplikací je v mezích od 1 do 2 500 barů. Písty jsou vyráběné převážně z wolframkarbidu (který se používá pro jeho velmi malý koeficient tepelné roztažnosti) a ve válci se musí pohybovat s mezerou ne větší než několik mikrometrů tak, aby bylo zajištěné co nejnižší tření a snížilo tak chybu měření. Při měření se píst pro snížení tření ještě navíc zvolna otáčí.

Nabídka vybraných přístrojů a příslušenství testerů Wika:

CPB 3500 Pneumatic dead-weight tester – pneumatický pístový tlakoměr
CPB 3800 Dead-weight tester in compact design – kompaktní pístový tlakoměrr
CPB 5000 Pressure balance – pneumatická tlaková balance
CPB 5000HP Pressure balance – pneumatická tlaková balance pro vysoký tlak
CPB 5600DP Diffefential pressure balance – balanční tester diferenciálního tlaku
CPB 5800 Hydraulic pressure balance – hydraulická tlaková balance
CPC 8000 High-end pressure controler - přesný řízený generátor a regulátor tlaku
Příslušenství a doplňky
CPS 5000 Piston-cylinder system – volitelný výměnný tlakový systém
CPM 5000 Mass set – sada kotoučových závaží pro CPS 5000
CPS 5800 Piston-cylinder system – volitelný výměnný tlakový systém
CPM 5800 Mass set - sada kotoučových závaží
CPC 8000 Pressure controler – tlaková řídicí jednotka

 

Názvosloví užívané v textech katalogu výrobce

Piston – píst
Cylinder – válec
Piston-cylinder – tlaková komora tvořená pístem a válcem
Piston-cylinder system – konstrukční celek tvořený pístem ve válci a nosníkem pro nakládání zatěžovacích závaží a dalšími díly, které tvoří ucelený tlakový systém, který může být výměnný
Dead weight – někdy překládáno jako mrtvá váha ve významu závaží, statická zátěž, Jde o vyrovnání sil působících proti sobě, v mrtvém bodu, podobně jako ve vzpírání udržení činky bez pohybu v mrtvém bodě.
Dead Weight Tester (DWT) – doslova tester s mrtvou zátěží, v mrtvém bodu sil při vyrovnání tlaků, pístový tlakoměr
Mass – hmotnost, váha, zde hmotnost závaží
Mass set – sada závaží
Balance – vyvažování, vyrovnání do rovnovážného stavu
Balancer – zařízení umožňující nastavit podmínky pro dosažení rovnováhy
Equilibrium – vyvážení, rovnovážný stav