THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Měření tlaku : Tlakový kalibrátor Mensor CPC8000
 
wika cpc8000 Měření tlaku : Tlakový kalibrátor Mensor CPC8000
Výrobce:
mensor

Tlakový kalibrátor Mensor CPC8000

Krátký popis

Regulátor tlaku – high-end pressure controler

 • Rozsahy tlaku –1 až 400 bar
 • Pozitivní, negativní i absolutní tlak
 • Až tři výměnná referenční čidla
 • Stabilita regulace 0,002% v celém rozsahu
 • Přesnost až 0,008% IS (InteliScale)
 • Přesnost 0,004% FS (Full Scale)
 • Velký dotykový displej
 • Intuitivní ovládání

Detailní popis produktu

Použití:

 • Průmysl (laboratoře, dílny i výroba)
 • Výroba tlakových vysílačů a tlakoměrů
 • Kalibrační instituce a servis
 • Výzkumné a konstrukční laboratoře
 • Národní instituce a laboratoře
 • Referenční tlaková čidla

 

Referenční tlaková čidla CPR8000

Rozsah tlaku Standardní Výběrové
Přesnost 1) 001 % FS 2) 0,01 % IS-50 3)
Kladný přetlak 0 ... 0.35 až 0 ... 400 bar 0 ... 1 až 0 ... 400 bar
Obousměrný -1 ... +1 až -1 ... 400 bar -1 ... 10 až -1 ... 400 bar
Absolutní tlak 4) 0 ... 0.5 až 0 ... 401 bar abs. 0 ... 1 až 0 ... 401 bar abs.
Přesnost 5) 0,004 % FS 0,004 % FS
Interval kalibrace 365 dní 6) 365 dní

Referenční tlakové čidlo model CPR8800

Rozsah tlaku Standardní Výběrové
Přesnost 1) 0,008 % IS-33 7) 0,008 % IS-50 8)
Absolutní tlak 0 ... 1 až 0 ... ≤ 35 bar abs. 0 ... 35 to 0 ... 401 bar abs.
Přesnost 5) 0,004 % IS-33 0,004 % IS-50
Interval kalibrace 365 dní 365 dní

Volitelná reference barometrického tlaku

Funkce Čidlo referenčního barometrického tlaku je možné použít pro přepínání mezi druhy tlaku 9), absolutním tlakem a kladným přetlakem (gauge). Aby bylo možné provést emulaci absolutního tlaku, musí rozsah měření tlaku čidel s začínat od –1 bar.
Rozsah měření 552 až 1 172 mbar abs.
Přesnost 1) 0,01% z měřené hodnoty
Jednotky tlaku 38 a 2 volně programovatelné

Poznámky k hodnotám

1) Je definován celkovou nejistotou měření, která je vyjádřena koeficientem pokrytí (k = 2) a zahrnuje následující faktory: vnitřní výkon přístroje, nejistota měření referenčního přístroje, dlouhodobá stabilita, vliv okolního prostředí, vliv driftu a teploty v kompenzovaném rozsahu v průběhu periodického nastavování nulového bodu každých 30 dnů.

2) FS – Full span – celý rozsah od začátku do konce měřicího rozsahu

3) Přesnost 0,01% IS-50 znamená přesnost 0,01% pro 0 až 50% celého rozsahu (FS), přesnost z horní poloviny celého rozsahu mezi 50 až 100% je 0,01 z měřené hodnoty (RD).

4) Minimální kalibrační rozsah převodníků absolutního tlaku je 600 mTorr.

5) Je definovaný jako kombinace vlivů linearity, opakovatelnosti a hystereze v mezích rozsahu kompenzované teploty.

6) 180 dní pro rozsahy nižší než 1 bar pozitivního přetlaku nebo absolutního tlaku a –1 až 1 bar v obou polaritách tlaku. Pro zbývající dané rozsahy 365 dní.

7) přesnost 0,008% IS-33 znamená, že přesnost 0,008% platí pro dolní třetinu stupnice mezi 0 až 33% z celkového rozsahu (FS) a že mezi 33% až 100% rozsahu je přesnost 0,008% z měřené hodnoty (RD).

8) přesnost 0,008% IS-50 znamená, že přesnost 0,008% platí pro dolní polovinu stupnice mezi 0 až 50% z celkového rozsahu (FS) a že mezi 50% až 100% rozsahu je přesnost 0,008% z měřené hodnoty (RD).

9) Pro emulaci typu tlaku doporučujeme nativní snímač absolutního tlaku, protože drift nuly může být eliminován nastavením nuly.

Technické údaje přístroje

Verze
provedení
Standardní stolní provedení
Volitelná varianta s bočními panely pro montáž do skříně
Rozměry viz technické údaje
Hmotnost přibližně 22,1 kg
Zahřívací doba přibližně 25 minut
Displej 9,0“ TFT, dotykový s kapacitní technologií
Rozlišení 4 až 7 míst
Konektory  
Tlakové přípojka 5 portů s 7/16“-20F SAE a 1 port s 10-32 UNF female (vnitřní)
Adaptéry tlakových portů 6 mm přípojka SWAGELOK® s trubkovým závitem
Filtry Na všech tlakových portech jsou filtry s hustotou 40 mikrometrů
Povolené tlakové médium Suchý, čistý vzduch nebo dusík (ISO 8573-1:2010 třída 5.5.4 nebo lepší
Ochrana proti překročení tlaku Bezpečnostní přetlakový ventil připevněný na referenční tlakové čidlo a nastavitelný na specifický rozsah měření stanovený obsluhou.
Povolený tlak  
Přípojka tlaku max. 110% FS nebo max. 420 bar (menší z nich)
Měřicí/řídicí port max. 105% FS
Napájení  
Napájecí napětí střídavé 100 až 120 V/ 200 až 240 V, 50 až 60 Hz
Příkon max. 130 VA
Prostředí  
Skladovací teplota 0 až 72 °C
Vlhkost 0 až 95% relativní vlhkost, nekondenzující
Kompenzovaná teplota 15 až 45 °C
Poloha horizontální nebo mírně nakloněná
Parametr regulace  
Stabilita regulace 0,002% FS
Rychlost regulace <60 s pozn. 10)
Rozsah regulace 0,5 až 100% FS
Frekvence regulace 0,1 až 10% FS/s
Minimální regulovaný tlak 0,0017 bar nad vypouštěcím tlakem nebo 0,05% FS (menší z nich)
Testovaný objem 50 až 1 000 ccm
Komunikace  
Interface Ethernet, IEEE-488,USB, RS-232
Příkazová sada Mensor, WIKA SCPI
Doba odezvy <100 ms
Digitální I/O  
Digitální vstup DC 3,3 V nebo DC 5 V; proud omezený rezistorem 330 ohmů
Digitální výstup 0,5 A při střídavém napětí 125 V; 1 A při stejnosměrném napětí 24V

Poznámka k hodnotě

10) vzhledem se ke zvýšení tlaku v testovaném objemu 150 ml o 10% FS

Údaje jsou převzaté z katalogového listu výrobce, kde je kompletní originální text.