THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Tlakové kalibrátory : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB5800
 
cpb5800-800-480 Tlakové kalibrátory : Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB5800
Výrobce:
wika

Pístový tlakoměr - kalibrátor Wika CPB5800

Krátký popis

Balanční hydraulický tlakový kalibrátor

 • Primární tlakový standard
 • Reference pro kalibrační laboratoře
 • Hydraulický tlak až do 1400 bar
 • Celková nejistota měření až 0,006% z měřené hodnoty
 • Jedno a dvou-pístový systém piston-cylinder
 • Automatické přepínání rozsahů dvoupístového systému
 • Snadná výměna pístového systému rychlospojkou
 • Široký rozsah tlaků
 • Sada závaží CPM5800
 • Plně soběstačný přístroj
 • Dvě verze základny

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en
 • Standardní hydraulická základna až do 1 200 bar
 • Vysokotlaká hydraulická základna až do 1 400 bar
 • Pístové systémy pro stlačení „mrtvou zátěží“ přesným závažím
 • Dva konstrukčně odlišné pístové tlakové systémy (piston-cylinder system)
  • Jednorozsahový pístový systém (pro měření v rozsazích 120 bar a 300 bar)
  • Dvourozsahový pístový systém (pro měření v rozsazích 700 bar, 1 200 bar a 1 400 bar)

Aplikace

 • Primární standard pro kalibraci tlakové stupnice v rozsahu hydraulického tlaku až do 1 400 bar
 • Referenční přístroj pro výrobní i kalibrační laboratoře, pro testování, nastavení a kalibrace tlakoměrů
 • Plně soběstačné kompletní zařízení vhodné také pro použití přímo na místě.
 • Celková nejistota měření až 0,006% z měřené hodnoty
 • Extrémně flexibilní přístroj se širokým rozsahem jedno a dvoupístové konstrukce.
 • Dvouválcová pístová konstrukce s plně automatickým přepínáním rozsahů.
 • Samozřejmá příloha je tovární kalibrace s návazností na národní standardy a volitelnou možností dodání UKAS kalibrace.
 • Rychlá a bezpečná výměna pístové části s použitím patentované rychlospojky ConTect   dodávané jako volitelný doplněk.

Popis

Balanční tlakové testery jsou nejpřesnější přístroje dostupné na trhu pro kalibraci elektronických a mechanických přístrojů pro měření tlaku. Přímé měření tlaku (p = F/S) a použití velmi jakostních materiálů umožňují dosahovat velmi malou nejistotu měření s vynikající dlouhodobou stabilitou.

Balanční tlakové testery (pressure balance, nebo jinak dead-weight tester, DWT) jsou proto používány již mnoho let ve výrobě i v kalibračních laboratořích v průmyslu, národních metrologických laboratořích a výzkumných laboratořích.

Díky vlastnímu zdroji přesného tlaku pracujícím na čistě mechanickém principu je model CPB5800 ideální i pro použití v údržbě nebo servisu přímo na místě potřeby.

Základní princip

Tlak je definovaný podílem síly a plochy, na kterou síla působí. Základní součástí CPB5800 je systém s válcem a pístem, na který je nakládaná zátěž pro vyvíjení jednotlivých požadovaných zkušebních protitlaků proti tlaku vyvinutém základní plnicí (priming) pumpou s jemným nastavením tlaku přesnou vřetenovou pumpou až do dosažení vyváženého (balance) stavu, ekvilibria.

Výsledný tlak je přímo úměrný zátěži optimálně odstupňovaných hmotností kotoučových závaží. Standardně jsou tato závaží vyráběná pro standardní gravitační zrychlení (9,80665 m/s2), která je možno upravit pro určitou lokalitu a také s kalibrací UKAS.

Základna (base) přístroje CPB5800

Součástí stabilní základny přístroje je plnicí pumpa a nádržka s objemem 250 ml, které umožňují snadno naplnit a natlakovat velký pracovní testovací objem. Pro další zvyšování tlaku a jeho jemné nastavení je v tělese základny velmi přesně ovladatelná vřetenová pumpa.

Jakmile v měřicím systému dojde k vyvážení měřicího systému, je mezi silami způsobenými provedeným tlakem a tlakem použitých závaží rovnovážný stav (balance).

Díky vynikající jakosti tlakového systému zůstává tlak stabilní po dobu několika minut, takže je možné hodnotu tlaku bez jakýchkoliv problémů použít pro srovnávací (komparativní) měření, nebo je také možné provést mnohem komplexnější úpravy nastavení testovaného zařízení.

Kalibrátor CBPB5800 je k dispozici ve 2 variantách základny

Standardní hydraulická základna

 • Až do 1 200 bar
 • S vlastním zdrojem tlaku realizovaným základní plnicí pumpou a vřetenovou pumpou pro jemné nastavení tlaku
 • Médium pro přenos tlaku
 • Standardní minerální olej
 • Volitelně: Sebacate olej, brzdová kapalina, olej Skydrol nebo Fomblin

Vysokotlaká hydraulická základna

 • Až do 1 400 bar
 • Vlastním zdrojem tlaku realizovaný základní plnicí pumpou a vřetenovou pumpou pro jemné nastavení tlaku
 • Médium pro přenos tlaku minerální olej nebo Sebacate olej

Obě přístrojové základny jsou standardně vybavené přípojkou pro tlakový systém válce s pístem CPS5000 s vnějším závitem (male) G ¾.

Volitelně je možné objednat základnu s možností připojení tlakového systému válce s pístem CPS5000 s vnitřním závitem (female) s metrickým závitem M30 x 2.

Se základnou přístroje pro tlak 1 200 bar je možné objednat patentovaný spojovací mechanismus ConTect. Ten umožňuje snadno provést rychlou výměnu tlakového systému s válcem a pístem bez použití jakéhokoliv nářadí. Připojení testovaného zařízení se provádí bez použití nářadí rychospojkou. Volně otočnou vroubkovanou maticí je možné testovaný tlakoměr natočit do požadovaného směru. Standardně se dodává vložka s vnitřním závitem (female) G ½. Pro připojení většiny tlakoměrů a přístrojů pro měření tlaku jsou k dispozici i další závitové vložky (závitové přechodky).

Válec s pístem model CPS5800

Sestava válce s pístem (piston-cylinder system) je k dispozici ve dvou zcela rozdílných provedeních, podle měřicího rozsahu.

 • Jednorozsahový pístový systém (pro měřicí rozsahy 120 bar a 300 bar)
 • Dvourozsahový pístový systém (pro měřicí rozsahy 700 bar, 1 200 bar a 1 400 bar)

Vysoká přesnost v širokém rozsahu tlaků

Dvourozsahový upístový systém (piston-cylinder) poskytuje dva měřicí rozsahy v jednom a témž tlakovém tělese, s automatickým přechodu z pístu pro nízký tlak na píst pro vysoký tlak. Takže uživatel má s jednou sestavou válce s pístem a jednou sadou závaží funkčně flexibilní měřicí přístroj s širokým měřicím rozsahem tlaku. Navíc je možné pouze s jedním závažím automaticky realizovat dva testovací body.

Píst i válec jsou vyrobené z tvrzené oceli nebo karbidu wolframu. Tyto vzájemně působící materiály malí velmi nízké koeficienty tlakové a teplotní roztažnosti a tím i velmi dobrou linearitu efektivní plochy a velmi vysokou přesnost.

Píst a válec jsou velmi dobře chráněné proti dotyku, nárazům nebo znečištění z vnějšího prostředí pevným krytem z nerezové oceli/ tvrzené nástrojové oceli. Zároveň je provedena ochrana proti překročení tlaku, která chrání píst před vertikálním vytlačením ven a zabraňuje poškození systému pístu a válce v případě sejmutí závaží i když je pod tlakem.

Závaží se nasazují přímo na tyč pístu. Pokládání závaží je tak snadnější a také umožňuje snížit počáteční hodnotu zátěže.

Celková konstrukce systému válce s pístem a velice přesná výroba pístu a válce zajišťují mimořádně malé tření a tím i vynikající provozní charakteristiky s dlouhou dobou volného otáčení a nízkých hodnot úniku tlaku. Tím je dosažena dlouhodobá stabilita. Přesto je podle způsobu používání doporučeno provádět jednou za dva až pět let překalibraci.

Sada závaží, model CPM5800

Sada závaží je dodávaná v dřevěném kufru s pěnovou výplní. Obsahuje závaží uvedená v tabulce, jsou vyrobená z nemagnetické nerezové oceli a optimalizovaná pro každodenní používání. Pro případ jemnějších přírůstků hmotnosti a pro vyšší rozlišení je možné standardní sadu závaží rozšířit o sadu závaží s jemnými přírůstky. Pro případ, kdy je třeba provést generovat jemnější přírůstky hodnoty, doporučuje se použít některá závaží se sady třídy M1 nebo F1.

Jako volitelná možnost jsou v případě potřeby pro systémy 5000 k dispozici sady závaží CPM5000.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE model CPB5800

 
Pístový systém „piston-cylinder“ model CPS5800
 
Verze jednopístový dvoupístový
Rozsah měření v bar, kg/cm2 1) 1 … 120 2 … 300 1 … 60 /
10 … 700
1 … 60 /
20 … 1 200
1 … 60 /
20 … 1 400
Požadovaná zátěž v kg 49,7 49,6 57,4 49,2 57,4
Nejmenší krok v bar, kg/cm2 2) (standardní sada závaží) 0,5 2,5 0,5 / 5,0 0,5 / 10 0,5 /10
Nejmenší krok v bar, kg/cm2 3) (sada jemných přírůstků) 0,02 0,05 0,01 / 0,1 0,01 / 0,2 0,01 / 0,2
Jmenovitá efektivní plocha pístu v cm2 0,4032 0,1613 0,8065/0,0807 0,8065/0,0403 0,8065/0,0403
Přesnost
Standardní 4) 5) 6) 0,015 % z měřené hodnoty (zkratka RD) 0,025% RD
Prémiová 4) 5) 6) 0,007 % RD 0,006 % RD 0,007 % RD
Médium pro přenos tlaku
Standardní Hydraulická kapalina na základě minerálního oleje VG22
Volitelné Sebacate olej, brzdová kapalina, Skydrol, Fomblin olej Sebacate olej
Materiál
Píst Ocel Karbid wolframu / ocel
Válec Bronz Ocel Ocel / karbid wolframu
Sada závaží Nekorodující, nemagnetická ocel
Hmotnost
Systém píst-válec 1 kg 0,8 kg 2 kg 2 kg 2 kg
Sada standardních závaží v bar (ve dvou dřevěných kufrech) 61,3 kg 61,2 kg 69 kg 60,8 kg 69 kg
Sada jemných závaží v bar 0,33 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg

 Základna model CPB5800
Hydraulická standardní Až do max. 1200 bar; s vlastním vnitřním zdrojem tlaku
Hydraulická pro vysoký tlak Až do max. 1400 bar; s vlastním vnitřním zdrojem tlaku
Médium pro přenos tlaku  
Standardní Hydraulická kapalina na základě minerálního oleje VG22
Volitelné Sebacate Oil, brzdová kapalina, olej Skydrol nebo Fomblin (podle rozsahu tlaku)
Rezervoár 250 cm3
Přípojky
Připojení systému G 3/4“ s vnějším závitem (male) / volitelně rychlospojka ConTect (neplatí pro verzi do 1400 bar)
Testovaný předmět G 1/2“ s vnitřním závitem (female) volně otočná závitová rychlospojka, výměnná pro další závitové vložky, viz Příslušenství
Materiál
Potrubí v základně 1.4404 nekorodující ocel, 6 x 2 mm
Hmotnost
Standardní hydraulická základna 18 kg / 19 kg včetně volitelné rychlospojky ConTect
Hydraulická základna pro vyšší tlak 18 kg
Provozní teplota 18 °C až 28 °C
Rozměry Základna: 401 x 375 x 265 mm

Poznámky

1) Teoretická počáteční hodnota odpovídající tlaku vyvinutému vlastní tíhou pístu a . Pro optimalizaci je třeba naložit větší zátěž
2) Nejmenší změna hodnoty tlaku, kterou je možné dosáhnout se standardní sadou závaží. Nebo je možné použít jemnou sadu.
3) Nejmenší změna hodnoty tlaku, kterou je možné dosáhnout s volitelnou sadou zátěží s jemnými přírůstky hmotnosti. Další redukci je možné provést se sadou zátěží s jemnými přírůstky v příslušenství třídy M1 nebo F.
4) Přesnost od 10% měřicího rozsahu je odvozena od měřené hodnoty. Na nižším rozsahu je přesnost 0,03% z měřené hodnoty pro jednorozsahový pístový systém a 0,025% z měřené hodnoty pro dvourozsahový pístový systém.
5) Nejistota předpokládá referenční podmínky (teplotu okolí 20 °C, atmosférický tlak 1 013 mbar, nekondenzující relativní vlhkost 40%). Při provozu bez kalibrační jednotky CalibratorUnit je podle potřeby nutné provést příslušené korekce.
6) Bez UKAS kalibrace plochy a hmotnosti zátěže.
7) Je vyžadovaná UKAS kalibrace plochy a hmotnosti zátěže.

Údaje a ilustrace jsou převzaté z katalogového listu výrobce, kde je úplný popis a technické údaje.