THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Technologické pece a lázně : Fluidní lázeň IFB-51
 
Techne_IFB51 Technologické pece a lázně : Fluidní lázeň IFB-51
Výrobce:
Techne_logo5

Fluidní lázeň IFB-51

Krátký popis

Techne průmyslová fluidní lázeň IFB-51

  • Rozsah teplot 50 až 600 °C
  • Typická stabilita ±1,0 °C
  • Náplň oxidu hlinitého 40 kg
  • Napájení 230 V/1-fázové
  • Příkon 4 kW

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Technické údaje (pro porovnání dva modely)

  IFB-51 IFB-52
Rozsah teplot 50 až 600 °C 50 až 600 °C
Vnější rozměry (v š h) [mm] 686 x 609 x 533 1041 x 609 x 533
Objem prům. x hloubka* [mm] 259 x 305 259 x 660
Maximum prac. náplň [libry] 25 50
Doba zahřátí na 450 °C [min] 105 210
Doba zahřátí na 600 °C [min] 195 240
Přesnost displeje ** ±10°C ±10°C
Typická stabilita ** ±1,0 °C ±1,0 °C
Max. průtok 30-psi [l/min] 40 40
Náplň oxidu hlinitého [kg] 40 72
Dodaný oxid hlinitý [kg] 50 75
Napájení (50/60 Hz) 230 V 1-f 230 V 1-f
Příkon 4 kW 6 kW
Hmotnost (bez náplně) [kg] 42 84
Přepravní hmotnost s náplní [kg] 120 200
Kód výrobku FIFB51D FIFB52D


* 2,5“ pod horním okrajem lázně do 25 mm nad dírkovanou deskou
* 2 hodiny po dosažení pracovního bodu, hloubka ponoření 200 mm u IFB51 s 380 mm u IFB52

Typy a porovnání fluidních lázní IFB

IFB-51 a IFB-52
Modely IFB-51 a IFB-52 jsou průmyslové fluidní lázně oblíbené pro svou ekonomickou cenu a menší rozměry. Na čelním panelu mají namontovaný Rotameter pro nastavení průtoku fluidizačního vzduchu a po vybalení z krabice jsou s dodanou náplní oxidu hlinitého připravené k použití.

IFB-101 a IFB-111
Modely IFB-101 a IFB-111 mají větší průměr a hloubku než IFB-51 a 52. Tyto lázně také mají třífázové napájení, zajišťující větší kapacitu výkonu topných těles. Všechny větší lázně na následujících stránkách mají 3-fázové napájení.

IFB-201
Model IFB-201 má obdélníkový vkládací otvor k čištění a tepelnému zpracování předmětů obdélníkového tvaru nebo neobvyklých předmětů.

Popis

Fluidní lázně Techne se používají pro bezpečné, účinné a cenově efektivní čištění nástrojů, dílů, systémů a jednotlivých součástí (lisovacích matric, děrovaných vytlačovacích desek, hubic, výsypek, zvlákňovacích trysek, vytlačovacích šroubů, rozbočovacích potrubí, atd.).

Fluidní lázně odstraní téměř všechny polymery, včetně plastů, barviv, epoxidových hmot, gumy a lepidel, a také další látky na bázi uhlovodíků jako jsou oleje, průmyslové kapaliny, maziva a nátěrové hmoty. Předměty ponořené do fluidní lázně jsou čištěny v prostředí fluidizovaného práškového oxidu hlinitého s vysokou teplotou (až 600°C), které okamžitě začne plastické hmoty rozkládat na uhlík, který z lázně vychází jako CO2.

Fluidní lázeň je tvořená sypkou náplní pevných částeček, kterou prochází vzhůru proud vzduchu. Ve fluidizovaném stavu se částečky oxidu hlinitého stávají pohyblivé a lázeň jako celek má mnoho vlastností kapaliny. Ale vzhledem k tomu, že lázeň je tvořena malými částečkami inertního oxidu hlinitého, je zmrznutí, var nebo vypačování zcela vyloučeno.

Topná tělesa na vnější straně vnitřní nádoby lázně vyzařují teplo do oxidu hlinitého; fluidizace působí jako míchací mechanismus k rovnoměrné distribuci tepla v lázni, která tím má vynikající teplotní stabilitu a stejnoměrnost (uniformitu) rozložení tepla. Tyto výhody z fluidních lázní činí cenově výhodnou a pro životní prostředí šetrnou alternativu k olejovým, solným, ultrazvukovým lázním a lázním s roztaveným kovem, pecím a spalovacím píckám.

Pro vypalovací aplikace se pro další snížení množství vypouštěných částic a těkavých organických sloučenin používá plynový hořák pro dodatečné spálení Afterburner AB-100. Při spalování PVC a dalších halogenovaných polymerů je možné k čištění vypouštěného plynu použít SR-100 Scrubber.

Lázně je možné fluidizovat (provzdušňovat) stlačeným vzduchem nebo inertním plynem, například dusíkem nebo argonem. Je třeba poznamenat, že fluidní lázně a procesy probíhající v prostředí fluidizovaného oxidu hlinitého nemají na předměty vložené do lázně při běžném čištění a době tepelného ošetření, brusné (abrazivní) účinky. Typická doba čištění je od 30 minut do 2 hodin, podle teploty lázně a množství čištěného materiálu. Měrné skupenské teplo oxidu hlinitého je 0,21. Typické hodnoty přenosu tepla ve fluidních lázních je mezi 60 až 120 Btu/hr/sq/deg F (Britská teplotní jednotka za hodinu na čtvereční stopu na stupeň Fahrenheita což je 5,678263 W/m2 K).

Průmyslové fluidní lázně Techne jsou vzhledem ke své vynikající teplotní účinnosti dobrou volbou pro základní tepelné zpracování, testování a kalibrace a rovněž pro reaktivní analýzu. Do toho patří i temperování, tvarování, žíhání, nitridování, destilace, vytvrzování, exotermické i endotermické reakce a tepelné analýzy zařízení, součástek a materiálů.