THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Komorové pece : Carbolite BLF
 
CarboliteBLF Komorové pece : Carbolite BLF
Výrobce:
logo_carbolite3

Carbolite BLF

Krátký popis

Komorové pece s vkládáním zespodu - BLF

  • Pro vysoké teploty 1700 °C a 1800 °C

Detailní popis produktu

 

Z označení lze vyčíst základní údaje o pecích:

Pece pro 1700 °C

BLF17/3 1700 °C / 3 litry
BLF17/8 1700 °C / 8 litrů
BLF17/21 1700 °C / 21 litrů

Pec pro 1800 °C

BLF18/3 1800 °C / 3 litry

 

Popis

Tato řada pecí nabízí různé výhody a je vhodná pro vypalování a sintrování moderních keramických materiálů a tavení skla s vysokým bodem tání.

Vynikající rovnoměrnost rozložení teploty je dosažena inkluzí topných trubic z křemičitanu molybdenatého, které jsou rozmístěny okolo stěn komory a zajišťují rovnoměrný ohřev vzorku. Kombinace použití masivních žáruvzdorných cihel na izolace povrchu před žárem a vrstvy izolace s nízkou tepelnou vodivostí dotváří robustní komoru s účinnou úsporou energie.

Elektricky ovládaný elevátor srdce pece zajišťuje bezpečnost obsluhy a chrání před přímým vyzařováním žáru z vnitřních stěn pece. Také umožňuje snadné vkládání i vyjímání kelímku, zahřívaných předmětů a umožňuje snadnou manipulaci i s těžkými a křehkými vkládanými předměty.

Vkládací platforma má plnou pojezdovou výšku a tak je možno využít celou výšku komory.Rychlý ohřev a chlazení vzorku je dosaženo možností umístit vzorek dovnitř nebo vyjmout ven, i když je horký nebo studený. Pec je možno přizpůsobit i pro jinou atmosféru, než vzduchovou. To je umožněno vložením velkého obráceného aluminiového kelímku do drážky v srdci pece. Tuto drážku je možné částečně vyplnit pro zlepšení těsnosti práškovým oxidem hliníku Al2O3 nebo zirkonu ZrO2.

Přívodní a výstupní plynové ventily umožňují, aby plynná atmosféra byla zavedena spodní částí do srdce výhně a radiálními kanály rozptýlena tak, aby přívod atmosféry nebyl zablokován vzorkem umístěným ve výhni. Horní část pece může být upravena tak, aby umožňovala vložení termočlánkové teplotní sondy nebo umožnila přístup pro míchání.

Pokud potřebujete verze s rotační výhní, vyžádejte si další informace.

Jako možnost výběru jsou k dispozici programovatelné regulátory teploty společně s dalšími moderními možnými funkcemi řízení teploty, včetně komunikace s řídícím počítačem. Jako standardní výbava se montují nezávislé ochrany proti překročení teploty, které je možno nastavit jako ochranu pece před překročením mezní teploty nebo je nastavit na nižší teplotu jako ochrana cenné náplně (vsázky) pece.

Mezi volitelné doplňky patří průtokoměry, kelímková příchytka, clony záření, kelímky, tyglíky a výhňové klece.

Bližší údaje jsou v katalogu