THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Průmyslové lázně : Fluidní lázeň IFB-121
 
IFB121 Průmyslové lázně : Fluidní lázeň IFB-121
Výrobce:
Techne_logo5

Fluidní lázeň IFB-121

Krátký popis

Techne průmyslová fluidní lázeň IFB-121

  • Rozsah teplot 50 až 600 °C
  • Typická stabilita ±5,0 °C
  • Náplň oxidu hlinitého 200 kg
  • Napájení 380 V, 415 V nebo 480 V /3-fázové
  • Příkon 12 kW

Detailní popis produktu

Země původu:
Velká Británie en

 

Technické údaje (pro porovnání dva modely)

  IFB-121 IFB-131
Rozsah teplot 50 až 600 °C 50 až 600 °C
Vnější rozměry (v š h) [mm] 1335 x 850 x 112   1835 x 850 x 112
Objem prům. x hloubka* [mm] 450 x 700 450 x 1200
Maximum prac. náplň [kg] 60 90
Doba zahřátí na 450 °C [min] 195 165
Doba zahřátí na 600 °C [min] 330 195
Přesnost displeje ** ±10°C ±10°C
Typická stabilita ** ±1,0 °C ±1,0 °C
Max. proudění 30-psi [l/min] 300 300
Náplň oxidu hlinitého [kg] 200 300
Dodaný oxid hlinitý [kg] 200 300
Napájení (50/60 Hz) 380 V 3-f 380 V 3-f
  415 V 3-f 415 V 3-f
  480 V 3-f 480 V 3-f
Příkon 12 kW 18 kW
Hmotnost (bez náplně) [kg] 226 330
Přepravní hmotnost s náplní [kg] 500 700
Kód výrobku F957_ F958


* 2,5“ pod horním okrajem lázně do 25 mm nad dírkovanou deskou
* 2 hodiny po dosažení pracovního bodu, hloubka ponoření 200 mm u IFB51 s 380 mm u IFB52

Popis

Modely IFB121 a IFB131 jsou fluidní lázně fy Techne s největší kapacitou. Mezi typické aplikace patří čištění velkých tvářecích nástrojů, lisovacích matric a děrovaných vytlačovacích desek a také dlouhých vytlačovacích šroubů a rozbočovacích potrubí. Pro vyjímání koše s čištěnými předměty z lázně je třeba použít kladkové zvedací zařízení (tzv. kočku) nebo ramenový zvedák.

 

Fluidní lázně Techne se používají pro bezpečné, účinné a cenově efektivní čištění nástrojů, dílů, systémů a jednotlivých součástí (lisovacích matric, děrovaných vytlačovacích desek, hubic, výsypek, zvlákňovacích trysek, vytlačovacích šroubů, rozbočovacích potrubí, atd.).

Fluidní lázně odstraní téměř všechny polymery, včetně plastů, barviv, epoxidových hmot, gumy a lepidel, a také další látky na bázi uhlovodíků jako jsou oleje, průmyslové kapaliny, maziva a nátěrové hmoty. Předměty ponořené do fluidní lázně jsou čištěny v prostředí fluidizovaného práškového oxidu hlinitého s vysokou teplotou (až 600°C), které okamžitě začne plastické hmoty rozkládat na uhlík, který z lázně vychází jako CO2.

Fluidní lázeň je tvořená sypkou náplní pevných částeček, kterou prochází vzhůru proud vzduchu. Ve fluidizovaném stavu se částečky oxidu hlinitého stávají pohyblivé a lázeň jako celek má mnoho vlastností kapaliny. Ale vzhledem k tomu, že lázeň je tvořena malými částečkami inertního oxidu hlinitého, je zmrznutí, var nebo vypačování zcela vyloučeno.

Topná tělesa na vnější straně vnitřní nádoby lázně vyzařují teplo do oxidu hlinitého; fluidizace působí jako míchací mechanismus k rovnoměrné distribuci tepla v lázni, která tím má vynikající teplotní stabilitu a stejnoměrnost (uniformitu) rozložení tepla. Tyto výhody z fluidních lázní činí cenově výhodnou a pro životní prostředí šetrnou alternativu k olejovým, solným, ultrazvukovým lázním a lázním s roztaveným kovem, pecím a spalovacím píckám.

Pro vypalovací aplikace se pro další snížení množství vypouštěných částic a těkavých organických sloučenin používá plynový hořák pro dodatečné spálení Afterburner AB-100. Při spalování PVC a dalších halogenovaných polymerů je možné k čištění vypouštěného plynu použít SR-100 Scrubber.

Lázně je možné fluidizovat (provzdušňovat) stlačeným vzduchem nebo inertním plynem, například dusíkem nebo argonem. Je třeba poznamenat, že fluidní lázně a procesy probíhající v prostředí fluidizovaného oxidu hlinitého nemají na předměty vložené do lázně při běžném čištění a době tepelného ošetření, brusné (abrazivní) účinky. Typická doba čištění je od 30 minut do 2 hodin, podle teploty lázně a množství čištěného materiálu. Měrné skupenské teplo oxidu hlinitého je 0,21. Typické hodnoty přenosu tepla ve fluidních lázních je mezi 60 až 120 Btu/hr/sq/deg F (Britská teplotní jednotka za hodinu na čtvereční stopu na stupeň Fahrenheita což je 5,678263 W/m2 K).

Průmyslové fluidní lázně Techne jsou vzhledem ke své vynikající teplotní účinnosti dobrou volbou pro základní tepelné zpracování, testování a kalibrace a rovněž pro reaktivní analýzu. Do toho patří i temperování, tvarování, žíhání, nitridování, destilace, vytvrzování, exotermické i endotermické reakce a tepelné analýzy zařízení, součástek a materiálů.