THL new

KATALOG TH&L SYSTEMS

měřicí technika a kalibrační technika


info-bg Technologické lázně : Technologická fluidní lázeň   FB-08 - obecně
 
Techne-FB Technologické lázně : Technologická fluidní lázeň   FB-08 - obecně

Technologická fluidní lázeň   FB-08 - obecně

Krátký popis

Fluidní kalibrační lázeň FB-08 

  • Rozsah teplot: 50 °C až 700 °C
  • Teplotní stabilita: ±0,2 °C
  • Pracovní prostor: průměr 165 mm, hloubka 385 mm
  • PID regulace
  • Digitální indikace teploty
  • Digitální nastavení pracovní teploty

Detailní popis produktu

 

Standardní přesné fluidní lázně Techne řady FB-08 poskytují široký rozsah teplot od 50 °C do 700 °C (122 °F až 1292 °F). Jsou vybavené PID regulací teploty, odsáváním výparů a sběrným systémem. Proud fluidizačního vzduchu je u standardního FB-08 nastavován ručně, zatímco model FB-08C je vybavený automatickým řízením fluidizačního vzduchu a interface RS232 pro řízení obsluhou na dálku z PC. Model FB-08LT je určen pro nízké teploty v rozsahu od -100 °C do 200 °C.

Lázeň nastavte na požadovanou teplotu a proud vzduchu (u zařízení s manuálním ovládáním)čidlo, které se má v lázni testovat, umístěte do pracovního prostoru lázně (s použitím dodávané destičky pro sondy nebo košíku) a lázeň nechte krátce ustálit.Nyní je možné provést kalibraci nebo teplené zpracování buï podle certifikovaného standardu (porovnávací metodou), nebo přímým přečtením hodnoty na řídící jednotce FB-08 (přímou metodou).

Lázně FB-08 a FB-08C se na trhu staly standardem pro provádění tvarovacích procesů (tepelného zpracování) splétaných punčoškových trubiček „stent“ z nitinolového* drátu bezpečným, přesně řízeným a jednotným způsobem. Nyní jsou také úspěšně zpracovávány výrobky z platiny/wolframu. Lázně FB-08 mají nízké provozní náklady a jsou mnohem bezpečnější než alternativní solné lázně a i v porovnání s běžnými píckami jsou výsledky mnohem lepší. Mají vynikající uniformitu teploty a protože se fluidizovaný (provzdušňovaný, načechrávaný) hliník chová jako tekutina, je tepelná imerze rychlá.

Protože je lázeň tvořená jemným suchým práškem, neuplatňuje se u ní povrchové napětí jako u kapalinových lázní a ponořené předměty nejsou mokré. Elektrické izolační vlastnosti alumina použitého u řady lázní FB-08 nejsou fluidizací ovlivněné a tak je možné provádět elektrická měření ponořených předmětů, jako jsou například osazené desky plošných spojů.


Režim ustálené teploty „Dead bed“

Nejdůležitější funkce lázní řady FB-08 je kalibrace s použitím metody ustálené teploty „dead bed“. V průběhu zastavení aktivního ohřevu je vypnuté napájení a o 30 sekund později je vypnutý i proudění vzduchu a odsávání par. To způsobí, že se hliník slehne kolem vašeho předmětu a poskytne husté prostředí s vysokou tepelnou izolací. V době od tří do deseti minut s objeví rovnovážný stav (ekvilibrium) ve kterém je pozorovaná stabilita teploty lepší než ±0,01°C.

Více u jednotlivých fluidních kalibračních lázní