THL new

info-bg Mensor Transmille
 

Katalog:

Multimetr Transmille 8191

Digitální multimetr s velmi rychlým vzorkováním

 • 100 000 vzorků za sekundu
 • 8 ½ místné měření
 • Stejnosměrné napětí 0 až 1 000 V, 4 ppm
 • Střídavé napětí do 1 000 V, 10 Hz až 1 MHz
 • Stejnosměrný proud 10 nA až 30 A
 • Střídavý proud 100 mA až 30 A
 • Odpor 1 ohm až 1 Tohm
 • Bočníkové měření proudu
 • Teplota (TC, PRT/RTD)
 • Poměrové měření
 • Funkce elektrometru
Transmille

Přepínač vstupů Transmille 8500

Přepínač vstupů pro multimetr 8000 

 • 10 kanálů
 • 4 svorkové vstupy
 • 4 mm svorky z pozlacené mědi
 • odpor přepínačů menší než 0,2 Ω
 • termoelektrické napětí nižší než 150 nV
Transmille

Transmille 3000LEADS

Ucelená sada 19 měřicích šňůr a adaptérů

 • Vodiče ze zlata/měďi s malým EMF 0,7 µV
 • Proud až 32 A
 • 4 mm bezpečnostní kryté kolíky
 • Taška pro uložení a přenášení
Transmille

Multimetr Transmille 8109

Přesný digitální multimetr 9 ppm

 • 9 ppm
 • 7,5 místné zobrazení
 • Napětí až do 1 025V
 • Proudové rozsahy až do 30 A
 • Měření odporu až do 1 GΩ ± 20 ppm
 • Frekvence 10 Hz až 1 MHz ± 5 ppm
 • Moderní matematické funkce
 • Velký barevný displej
 • USB / RS232 / GPIB / LAN interface
Transmille

Multimetr Transmille 8104

Přesný digitální multimetr 4 ppm

 • 4 ppm
 • 8,5 místné zobrazení
 • Napětí až do 1 025V
 • Proudové rozsahy až do 30 A
 • Vstup elektrometru 10 nA až ±10 µA
 • Měření odporu až do 1 TΩ
 • Moderní matematické funkce
 • Velký barevný displej
 • USB / RS232 / GPIB / LAN interface
Transmille

Kalibrátor Transmille 4015

Multifunkční kalibrátor Transmille 4015

 • Přesnost až 15 ppm
 • 7“ dotykový displej
 • Stejnosměrné i střídavé napětí
 • Stejnosměrný i střídavý proud
 • Odpor až do 1 GΩ
 • Simulace PRT/RTD
 • Kapacita až do 100 mF
 • Frekvence, perioda
 • USB port
 • Mnoho interních i externích doplňků
 • Kalibrační software
Transmille

Kalibrátor Transmille 4010

Multifunkční kalibrátor Transmille 4010

 • Přesnost až 8 ppm
 • 7“ dotykový displej
 • Stejnosměrné i střídavé napětí
 • Stejnosměrný i střídavý proud
 • Odpor až do 1 GΩ
 • Simulace PRT/RTD
 • Kapacita až do 100 mF
 • Frekvence, perioda
 • USB port
 • Mnoho interních i externích doplňků
 • Kalibrační software
Transmille

Multimetr Transmille 8158

Digitální multimetr s velmi rychlým vzorkováním

 • 100 000 vzorků za sekundu
 • 8 ½ místné měření
 • Stejnosměrné napětí 0 až 1 000 V, 8 ppm
 • Střídavé napětí do 1 000 V, 10 Hz až 1 MHz
 • Stejnosměrný proud 100 nA až 1,5 A
 • Střídavý proud 100 mA až 1,5 A
 • Odpor 10 ohmů až 1 Gohm
 • Teplota RTD se standardními koeficienty
 • Poměrové měření
Transmille

Transmille 9041

Víceúčelový přenosný kalibrátor

 • Přesnost 25 ppm
 • AC/DC napětí do 1 025 V
 • AC/DC proud do 30 A
 • Měření odporu od 0Ω do 1 GΩ
 • Měření kapacity od 1 nF do 10 µF
 • Měření frekvence od 1 Hz do 10 MHz
 • Indukčnost do 10 H
Transmille

Transmille 9050

Víceúčelový přenosný kalibrátor

 • 50 ppm přesnost
 • AC/DC napětí do 1 025 V
 • AC/DC proud do 22 A
 • Odpor 0 Ω až 100 MΩ
 • Kapacita 1 nF až 10 µF
 • Frekvence 1 Hz až 10 MHz
Transmille

Transmille 9000

Víceúčelové přenosné kalibrátory

 • AC/DC napětí do 1 025 V
 • AC/DC proud do 30 A (s cívkou až 1500A)
 • 2 nebo 4 svorkově odpor do 1 GΩ
 • Kapacita do 10 mF
 • Frekvence do 10 MHz
 • Indukčnost do 10 H
 • Dvě varianty 9041A a 9050A
Transmille

Transmille 9000

Víceúčelové přenosné kalibrátory

 • AC/DC napětí do 1 025 V
 • AC/DC proud do 30 A (s cívkou až 1500A)
 • 2 nebo 4 svorkově odpor do 1 GΩ
 • Kapacita do 10 mF
 • Frekvence do 10 MHz
 • Indukčnost do 10 H
 • Dvě varianty 9041A a 9050A
Transmille

Kalibrátor Transmille 4000 Series

Multifunkční kalibrátory řady 4000

 • Přesnost až 8 ppm
 • 7“ dotykový displej
 • Vývojově navazuje na řadu 3000
 • USB výstup na flash disk
 • Kalibrační software
 • Typ 4010 s 8 ppm
 • Typ 4015 s 15 ppm
Transmille

Kalibrátor Transmille 1000 Series

Ultra portable - skutečně přenosný kalibrátor

 • Napětí stejnosměrné/střídavé do 1000 V
 • Proudy stejnosměrné/střídavé do 10 A (500 A s cívkou)
 • Odpory do 100 MΩ
 • Kapacita
 • Frekvence
 • Simulace termočlánků
Transmille

Kalibrátor Transmille 3050

Víceúčelový laboratorní kalibrátor 50 ppm

 • Přesnost 50 ppm
 • Kalibrace až 5,5 místných digitálních multimetrů
 • AC/DC napětí až do 1025 V
 • AC/DC proud standardně do 20 A
 • 2 nebo 4 svorkově odpor do 100 MΩ
 • Kapacita
 • Frekvence
 • Simulace termočlánků
 • a další
Transmille

Kalibrátor Transmille 3041

Víceúčelový laboratorní kalibrátor 25 ppm

 • Přesnost 25 ppm
 • Kalibrace až 7,5 místných digitálních multimetrů
 • AC/DC napětí až do 1025 V
 • AC/DC proud standardně do 30 A
 • 2 nebo 4 svorkově odpor do 1 GΩ
 • Kapacita
 • Frekvence
 • Měření výkonu, energie
 • a další
Transmille

Transmille 3000HR

Vysokoohmová odporová dekáda

 • řada rezistorů 1 GΩ a 10 GΩ
 • Hodnota až do 100 GΩ
 • RS232
 • -novinka-
Transmille

Kalibrátor Transmille 3010 Series

Přesný laboratorní kalibrátor 8 ppm 

 • Přesnost 8 ppm
 • Kalibrace až 8,5 místných digitálních multimetrů
 • AC/DC napětí až do 1025 V
 • AC/DC proud standardně do 30 A
 • 2 nebo 4 svorkově odpor do 1 GΩ
 • Kapacita
 • Frekvence
 • Měření výkonu, energie
 • a další
Transmille

Odporová dekáda Transmille 2090

Programovatelná odporová dekáda Transmille 2090

 • Rozsah odporů 0,1Ω až 99,9999 kΩ
 • Přesnost 0,1%
 • Přesnost (volitelná) 0,01%
 • Interface RS232
 • Výkonové zatížení 1 W
 • Displej a ovládání na předním panelu
Transmille

Transmille 3000REF

Zdroj přesného referenčního napětí a odporu 

 • Stejnosměrné referenční napětí 10 V
 • Střídavé referenční napětí 7 V
 • Referenční odpor 10 kΩ
 • DAC převodník a Zenerova reference
Transmille

Transmille 3000RS

Přesný odporový standard 

 • 8 hodnot od 1 Ω do 10 MΩ
 • Nejpřesnější fóliové rezistory
 • 4-svorkové a 2-svorkové zapojení
 • Extrémně nízký teplotní koeficient
 • Lehký a přenosný
Transmille

Transmille 3000ZR

Zdroj přesného referenčního napětí 

 • Referenční zdroje pro vzájemné porovnávání
 • Přesné zenerovo napětí 1,018 V a 10 V
 • Zdroje v prostředí s řízenou teplotou
 • Robustní polovodičová konstrukce
 • Zkratuvzdorné výstupy
 • Lehký a přenosný
Transmille

Transmille 3000CS

Přesné proudové bočníky

 • 4 bočníky 0,1 Ω až 100 Ω
 • 10 mA až 10 A
 • stabilita 5 ppm / 1 rok
 • teplotní koeficient až 0,6 ppm/° C
 • proudové a napěťové svorky
 • 4 vodičový výstup Pt100
Transmille

Transmille 3000AC

Zdroj přesného referenčního střídavého napětí

 • Digitálně DAC generovaný tvar
 • Kvazi-sinusový průběh s 256 kroky
 • Přesnost 10 ppm
 • Srovnávací ověření DC voltmetrem
 • Frekvence do 1 kHz
 • RS232
Transmille

Kalibrátor Transmille 3200

Kalibrátor revizních měřicích přístrojů

Kalibruje přístroje pro zkoušení a měření

 • Přenosnných elektrických spotřebičů a nářadí
 • Vlastností izolace
 • Proudových chráničů
 • Ochranné smyčky
 • Jističů a napěťových zkoušeček
Transmille

Transmille 8600 frekvenční reference

Přesný frekvenční GPS standard / čítač 8600

 • Generátor frekvence do 1 GHz
 • Výstup 10 MHz řízený GPS
 • GPS reference s vynikající přesností
 • Měření frekvence do 1 GHz
 • Výstup fáze A-B
 • Zdvojený VFD displej
Transmille

TRANSMILLE 3000RS

Přesný odporový standard 

 • 8 hodnot od 1 Ω do 10 MΩ
 • Nejpřesnější fóliové rezistory
 • 4-svorkové a 2-svorkové zapojení
 • Extrémně nízký teplotní koeficient
 • Lehký a přenosný.
Transmille

Multimetr Transmille 5075

Přesný digitální multimetr
7 ½ místné zobrazení

 • Stejnosměrné napětí: 3 mV až 10 kV
 • Stejnosměrný proud: 3 µA až 30 A
 • Odpor 30 mΩ až 1 GΩ
 • Frekence: 1 Hz až 100 kHz
 • Střídavé napětí: 3 mV do 3 kV
 • Střídavý proud: 3 µA do 30 A
 • Kapacita: 0 – 300 µF
 • Pt 100: -200°C až +600°C
 • Přesnost 18 ppm / rok
Transmille

Multimetr Transmille 8071

Přesný digitální multimetr

 • 7 ½ místný, 9 ppm
 • Střídavé a stejnosměrné napětí až do 1000 V
 • Stejnosměrný proud 100 pA až 30 A
 • Střídavý proud 1 nA až 30 A
 • Měření odporů 1 µΩ až 10 MΩ
 • Měření frekvence 1 Hz až 1 MHz
Transmille

Multimetr Transmille 8081

Přesný digitální multimetr

 • 8 ½ místný, 4 ppm
 • Střídavé a stejnosměrné napětí až do 1000 V
 • Stejnosměrný proud 0,1 pA až 30 A
 • Střídavý proud 0,1 nA až 30 A
 • Měření odporů 0,1 µΩ až 1 TΩ
 • Měření frekvence 1 Hz až 1 MHz
 • Měření teploty (PRT / termočlánek)
 • Měření tlaku
 • Měření velkých proudů bočníkem
Transmille

Přepínač vstupů Transmille 8500

Přepínač vstupů pro multimetr 8000 

 • 10 kanálů
 • 4 svorkové vstupy
 • 4 mm svorky z pozlacené mědi
 • odpor přepínačů menší než 0,2 Ω
 • termoelektrické napětí nižší než 150 nV
Transmille

Transmille AC/DC bočníky

Transmille AC/DC proudové bočníky

 • Rozdíly pro střídavé a stejnoměrné proudy jen 1 ppm
 • Vhodné pro proudy od 1 mA až do 100 A
 • Frekvenční rozsah od DC až do 30 kHz
 • Nízká indukčnost a kapacita
 • Plochá kmitočtová charakteristika
Transmille